voor inwoners, met gemeenten en UWV

WW neemt toe in Gooi en Vechtstreek, minder vacatures beschikbaar

Publicatiedatum: 18 januari 2024

De Nederlandse economie kwam in 2023 in een ‘milde’ recessie terecht. Inmiddels is sprake van krimp gedurende drie kwartalen op rij. Het gevolg hiervan is dat ook in Gooi en Vechtstreek de WW-uitkeringen niet verder daalden maar na een afname gedurende 2021 en 2022 in 2023 weer toenamen. Hoewel het aantal openstaande vacatures in het derde kwartaal 2023 lager was dan in hetzelfde kwartaal van 2022, wordt de regionale arbeidsmarkt nog steeds als zeer krap gekwalificeerd. Dit betekent dat het ook in 2024 voor werkgevers moeilijk blijft om voldoende personeel te vinden voor de openstaande vacatures.

Lopende WW rechten in Gooi en Vechtstreek met 8,3% gestegen

Landelijk nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in 2023 toe met 8%. Het aantal verstrekte WW uitkeringen is tussen december 2022 en december 2023 in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek met 179 uitkeringen toegenomen. Dit is een stijging met 8,3%. Ter vergelijking: in 2022 was er, ten opzichte van 2021 nog een daling van 20%. Ook in 2021 was er nog sprake van een daling (zelfs met ruim 31%). In 2024 verwacht UWV dat de stijging van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zal doorzetten tot 15%. Een nadere uitleg is hier te lezen.

Met name meer werkzoekende managers in Gooi en Vechtstreek

Als gemiddeld één van de hoogst opgeleide arbeidsmarktregio’s is het aantal werkzoekenden met een achtergrond als manager van oudsher hoger dan gemiddeld in Nederland. Het is juist in deze beroepsgroep dat het aantal WW-gerechtigden in 2023 het meest is gestegen, te weten met 21%. Mogelijk heeft dit te maken met de eerste voorzichtige afkoeling van de regionale economie.

WW-uitkeringen en openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures neemt af

Het aantal openstaande vacatures kwam in 2023 in het derde kwartaal uit op iets meer dan 5.400 voor de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 waren dat er zo’n 950 minder, oftewel een daling van 15%.

Vooruitzichten

UWV verwacht dat door de lagere economische groei minder vacatures zullen ontstaan in 2024. Landelijk gaat het om ongeveer 2% minder. Een regionale vacatureprognose is niet opgesteld. UWV gaat voor 2024 op basis van de regionale arbeidsmarktprognoses van medio 2023 uit van een lichte uitbreidingsvraag door een toename van het aantal banen voor werknemers met 0,6%. Hierdoor ontstaan vooral kansen bij zorg & welzijn en ICT.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In december 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.331 WW-uitkeringen verstrekt, een lichte daling van 1,4% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met december 2022 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 8,3%. In Nederland was er in dezelfde periode een stijging van 7,8%. Lichte stijgingen van het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder waren er in de regio in sectoren als chemische industrie, bank- en verzekeringswezen en zorg & welzijn. In de horeca zagen we juist een daling.

Download hier de volledige nieuwsflits.

Meer nieuws

Al het nieuws