Klachten

voor inwoners, met gemeenten en UWV

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen we dat graag weten. We nemen elke klacht zorgvuldig in behandeling.

Hoe wilt u uw klacht indienen?

Via onderstaand klachtenformulier

Om contact met u te kunnen opnemen, is het nodig dat u een telefoonnummer en/of e-mailadres invult. Op het ingevulde e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw klacht.

Telefonisch

U belt met de klachtenfunctionaris van het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek via het centrale nummer van de Regio Gooi en Vechtstreek: (035) 692 64 44.

Per post

U richt uw schriftelijke klacht aan:

Regio Gooi en Vechtstreek
Antwoordnummer 569
1400 VB Bussum
(postzegel is niet nodig)

Klachtenregelingen

Voor de klachtenregelingen verwijzen wij u naar de website van de Regio Gooi en Vechtstreek waar het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt.