voor inwoners, met gemeenten en UWV

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor al uw vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken.

Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Werving en selectie 
Wij bemiddelen uitkeringsgerechtigden naar werk en helpen u als werkgever bij het vinden van een passende kandidaat.

Adviseren
Wij informeren u over inclusief werkgeverschap en geven tips en advies voor op de werkvloer, bijvoorbeeld ten aanzien van begeleiding. We zijn tevens uw strategisch partner bij personeelsvraagstukken en geven  advies over subsidiemogelijkheden.

Realiseren 
We helpen u bij het realiseren van inclusief werkgeverschap en ontzorgen u graag hierin. Ook ondersteunen we bij het maken van een bedrijfsanalyse waaruit duidelijk wordt wanneer u voldoet aan inclusiviteit.