voor inwoners, met gemeenten en UWV
  • Wij hebben kennis van de  verschillende doelgroepen:  jongeren, 50-plussers, arbeidsbeperkten, maar ook statushouders.
  • WSP, UWV en gemeenten werken samen en beschikken daardoor over een groot aantal werkzoekenden, elk met hun eigen talenten en flexibel inzetbaar.
  • We bieden een snelle en professionele aanpak, om te zorgen dat u
    adequaat geholpen bent bij het in dienst nemen van een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Voor speciale doelgroepen en/of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kan er eventueel een proefplaatsingen worden ingezet, waardoor zowel u als de werkzoekende de tijd krijgen om elkaar goed te leren kennen voordat u over gaat tot een arbeidscontract.