voor inwoners, met gemeenten en UWV
 • Wij hebben kennis van diverse doelgroepen, bijvoorbeeld:
  • jongeren
  • 50-plussers
  • arbeidsbeperkten
  • statushouders.
 • Binnen het WSP werken UWV en gemeenten samen en beschikken daardoor over een groot aantal werkzoekenden, elk met hun eigen talenten en flexibel inzetbaar.
 • We bieden een snelle en professionele aanpak, om te zorgen dat u adequaat geholpen wordt bij het in dienst nemen van een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Voor speciale doelgroepen en/of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen er bijvoorbeeld proefplaatsingen worden ingezet, waardoor zowel u als de werkzoekende de tijd krijgt om elkaar goed te leren kennen voordat u over gaat tot een arbeidscontract.