Hulp voor werknemers uit Oekraïne

voor inwoners, met gemeenten en UWV

Bij het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek bemiddelen we tussen werkgevers en werkzoekenden die aan het werk willen.

The Employer Services Desk (WSP) Gooi and Vechtstreek mediates between employers and jobseekers.

Mensen uit Oekraïne in dienst nemen

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u.

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel melden bij het UWV. Dit kan met het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne via de website van het UWV.

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van werknemers of heeft u vragen over het in dienst nemen van mensen uit Oekraïne? Neem dan contact op met uw contactpersoon of vul het contactformulier van Baan.Talent in.

Offering work to people from Ukraine

It is not required to apply for a work permit for employees from Ukraine, if you meet the following conditions:

  • The employee falls under the Temporary Protection Directive. This directive applies to refugees from Ukraine and allows them to work in the Netherlands.
  • The employee has an employment contract with you.

However, if you wish to employ someone from Ukraine, you must notify the Dutch Employee Insurance Agency (UWV). You can do so using the form Reporting the employment of a temporarily protected employee from Ukraine, which is available on the UWV website.

Do you need help finding employees or do you have any questions about employing people from Ukraine? Please contact your accountmanager or fill out this form.

Aan het werk in Nederland

Kom je uit Oekraïne en wil je graag aan het werk? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek. Wij helpen werkzoekenden en werkgevers uit de regio.

Je mag als Oekraïense vluchteling in Nederland werken zonder speciale vergunning. Wel moet je werkgever bij UWV melden dat je bij hen gaat werken. Je hebt hiervoor een BSN-nummer nodig en je moet kunnen aantonen dat je de Oekraïense nationaliteit hebt. Wij spreken de Oekraïense taal niet. Wil je met ons in gesprek, dan kan dat in het Nederlands, Engels of met een tolk.

Working in The Netherlands

Do you come from Ukraine and would you like to work here, please contact the Employer Services Desk (WSP) Gooi and Vechtstreek. We help jobseekers and employers in the region (the municipalities Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, and Wijdemeren).

As a Ukrainian refugee in The Netherlands you are allowed to work without having a special work permit. However, your employer must notify the Dutch Employee Insurance Agency (UWV) that you are going to work for them. To do so you need a Citizen Service Number (BSN nummer) and you must show that you have Ukrainian nationality. We do not speak Ukrainian, so if you want to communicate with us, that will have to be in Dutch, English, or via an interpreter.

Neem contact met ons op

Wil je hulp bij het zoeken naar werk? Meld je aan door het Baan.Talent contactformulier in te vullen of stuur een e-mail naar info@baantalentgv.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Getting in touch

If you would like help finding work, please register by completing this form below or send an e-mail to info@baantalentgv.nl. We will contact you as soon as possible.