voor inwoners, met gemeenten en UWV

Neemt u een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? Dan zijn er diverse regelingen waar u als werkgever gebruik van kunt maken. We maken daarbij een onderscheid tussen subsidies, die bijvoorbeeld een verminderde inzetbaarheid compenseren, en regelingen in natura zoals jobcoaching. Daarbij krijgt de werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning op de werkvloer. Sommige regelingen en/of subsidies kunnen ook worden gecombineerd.

Welke subsidie of regeling kan ik aanvragen?

Welke subsidie of regeling u kunt aanvragen en de hoogte daarvan is afhankelijk van het soort uitkering dat de werkzoekende ontvangt, het arbeidsverleden en zijn of haar leeftijd, maar ook het type dienstverband dat u als werkgever aanbiedt. Hieronder vindt u een overzicht van de aangeboden regelingen en subsidies. Graag kijken we samen met u wat in uw specifieke situatie mogelijk is, neemt u hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Aanpassing werkplek

Vergoedingen speciale voorzieningen

Jobcoaching

Maatwerk

Lage-inkomens-voordeel

Belastingvoordeel als u mensen met laag inkomen aanneemt

Loon-dispensatie

Compensatie bij verminderde productiviteit

Loonkosten-voordeel

Financiële tegemoetkoming bij oudere werknemers

No-riskpolis

Beperkt uw financiële risico

Proefplaatsing

Om elkaar eerst goed te leren kennen

Scholing

Om het werk beter te kunnen uitvoeren