voor inwoners, met gemeenten en UWV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een belastingvoordeel. Door een verlaging van de loonkosten maakt de Belastingdienst het voor u als werkgever financieel aantrekkelijker om mensen met een laag inkomen aan te nemen. Op de site van de belastingdienst leest u meer over deze regeling.

Voor welke werknemers is deze regeling bedoeld?

Het Lage-inkomensvoordeel is van toepassing op werknemers met een uitkering en/of werknemers die onder de participatiewet vallen.

De spelregels in het kort

  • De werknemer is via u verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon¹ van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren (uren waarover u als werkgever loont betaalt) per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 

¹Het gemiddelde uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (kolom 8 van de loonstaat) gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

Advies & informatie

Wilt u meer informatie over de voorwaarden of het aanvragen van het lage-inkomensvoordeel? Neem contact op met een van onze accountmanagers of adviseurs. Zij helpen u graag verder.