voor inwoners, met gemeenten en UWV

Wanneer u een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt kunt u in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van de gemeente of loondispensatie van het UWV. Beide regelingen zijn bedoeld om de (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen en compenseren en/of vergoeden een verminderde productiviteit van de betreffende werknemer.

Welke werknemer komt in aanmerking voor een loonkostensubsidie of loondispensatie?

Beide regelingen zijn bedoeld voor werknemers die minder dan het minimumloon kunnen verdienen in verband met een ziekte of handicap.

De loonkostensubsidie geldt voor participatiegerechtigden met verminderde productiviteit. De loondispensatie is voor werknemers met een Wajonguitkering vanuit UWV.

Uw voordeel

  • De loonkostensubsidie compenseert de verminderde productiviteit van uw werknemer. Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Loonkostensubsidie wordt aangevraagd bij de gemeente waar de werknemer woont.
  • Wanneer u een werknemer in dienst neemt met een Wajong-uitkering kunt u loondispensatie aanvragen. Hierdoor betaalt  u(tijdelijk) minder loon uit. Het UWV vult het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u aan de slag ging.

Advies & informatie

U kunt als werkgever via een adviseur van het WerkgeversServicepunt een loondispensatie aanvragen of u kunt dit zelf regelen via de site van UWV. Wilt u meer informatie over de loonkostensubsidie of advies bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers of adviseurs. Zij helpen u graag verder.