voor inwoners, met gemeenten en UWV

Regio Gooi en Vechtstreek
Team Werkgeversdienstverlening

E: t.vanderwerf@wspgv.nl
T:  (035) 692 62 22

Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
Postbus 251, 1400 AG  Bussum

Het Regiokantoor en de afdeling Werkgeversdienstverlening zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.