voor inwoners, met gemeenten en UWV

Met de no-riskpolis beperkt u uw financiële risico’s als werkgever. De no-riskpolis is een regeling waarvan u gebruik kunt maken als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit geldt alleen voor werknemers met een ziekte of handicap.

Welke werknemer komt voor een no-riskpolis in aanmerking?

Werknemers met een ziekte of handicap die een WIA-, WAO of WAZ uitkering heeft en binnen 5 jaar ziek wordt na ingangsdatum van de uitkering.

Uw voordeel

  • U beperkt uw financiële risico’s als werkgever.
  • De polis dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.
  • U kunt een ziektewetuitkering krijgen voor uw werknemer wanneer hij of zij ziek wordt.
  • U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet (ZW).
  • U hoeft geen hogere premie te betalen als de werknemer in de Werkhervattingsregeling (WGA) komt.

Advies en informatie

U hoeft een no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen. Wel gelden er voorwaarden om in aanmerking te komen voor een no-riskpolis. Omdat deze vrij specifiek zijn adviseren wij u hier graag over. Wilt u meer weten? Neem contact op met een van onze accountmanagers of adviseurs. Zij helpen u graag verder.