voor inwoners, met gemeenten en UWV

Verkopers in Gooi en Vechtstreek kunnen aan de slag

Publicatiedatum: 21 mei 2024

Het aantal fysieke winkels zit volgens een recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek weer in de lift. Ook in de regio Gooi en Vechtstreek stijgt de vraag naar winkelpersoneel weer. Deze ontwikkeling is recent, aangezien het aantal banen in de sector detailhandel in 2023 nog daalde. Werkgevers merken nu dat het in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt, ook in de detailhandel lastig is om voldoende personeel te vinden én te behouden. Wel zien we dat het aantal WW-gerechtigden voor deze beroepsgroep de laatste maanden weer iets toeneemt.

Lichte groei aantal WW-uitkeringen met herkomst detailhandel

In de regio Gooi en Vechtstreek verstrekte UWV in april 2024 114 uitkeringen aan personen met een achtergrond als verkoper. Dit oplopende aanbod van het aantal personen afkomstig uit deze beroepsgroep betekent dat het voor werkgevers mogelijk weer iets eenvoudiger wordt om personeel te vinden voor de openstaande vacatures. In de periode april 2020 tot april 2021 liep het aantal werkzoekenden met een achtergrond als verkoper met meer dan 20% op. De corona periode, waarin winkels gesloten moesten blijven tijdens de lockdowns, speelde hierin een rol. Toch konden veel winkels dankzij de tijdelijke Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) blijven bestaan.

Na de hierboven genoemde periode gingen werkgevers weer massaal op zoek naar personeel. Een snelle daling van het aantal verkopers dat een WW-uitkering had was het resultaat. In april 2022 was het aantal WW-gerechtigden met een achtergrond als verkoper in vergelijking met een jaar eerder met 39% afgenomen en in april 2023 met nog eens 35%. Het afgelopen jaar zien we echter weer een lichte stijging van 18% van het aantal WW-gerechtigden met een achtergrond als verkoper.

Nog steeds veel openstaande vacatures in de detailhandel

Werkgevers in de sector detailhandel hebben nog steeds moeite om verkopend personeel te vinden. Een mogelijke oorzaak is dat de detailhandel moeilijk op het gebied van salaris kan concurreren met andere sectoren. Steeds meer winkels komen hierdoor in de problemen. Zij missen omzet, moeten soms hun openingstijden aanpassen of zelfs filialen sluiten om medewerkers beter te verdelen over de vestigingen.

Oplossingen voor werkgevers

Op 25 april jongstleden heeft UWV een serie ‘oplossingen personeelstekorten per beroepsgroep’ gepubliceerd. Dit zijn varianten op de publicatie ‘34 oplossingen voor personeelstekorten’. Uiteindelijk zijn er 14 verschillende hand-outs gemaakt met oplossingen voor 14 beroepsgroepen. Elke hand-out bevat 3 of meer concrete oplossingen die werkgevers kunnen inzetten om de tekorten in het beroep te lijf te gaan. Het betreft oplossingen die al vaak worden toegepast in dat beroep, of die kansrijk zijn binnen de specifieke beroepsgroep/sector.

In de publicatie over winkelmedewerkers worden werkgevers gewezen op de mogelijkheid om op een laagdrempelig manier kennis te maken met potentieel personeel. Via zogenaamde meeloopdagen en snuffelstages zijn bijvoorbeeld jongeren beter te bereiken. Dit is belangrijk, omdat juist voor deze groep de bedrijfscultuur en -identiteit zeer belangrijk is. Verder worden de inzet van anderstaligen en een herontwerp van functies nader uitgelegd.

Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De arbeidsmarkt voor verkopers in winkels is zeer dynamisch. Alleen een goed salaris is niet meer voldoende om personeel te vinden én te behouden. En je als winkelier alleen richten op jongeren is niet meer voldoende om alle vacatures te vullen. Het aanpassen van werkuren en -roosters kan het ook voor 60-plussers en mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken om in de sector detailhandel te gaan werken.”

Download de Regionale Nieuwsflits hier.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In april 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.578 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is voor het eerst in dit jaar een lichte afname (-1,8%). In vergelijking met april 2023 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek toe met 15,3%. De stijging in geheel Nederland over dezelfde periode bedroeg 9%. De stijging van het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder was met name in de groothandel (7,2%) zichtbaar. In de meeste sectoren was er een lichte afname waarneembaar, zoals in bijvoorbeeld sectoren als de voeding- en genotmiddelenindustrie, vervoer en logistiek alsmede de bank- en verzekeringswezen.

Meer nieuws

Al het nieuws