voor inwoners, met gemeenten en UWV

Financiële ondersteuning werkgevers voor begeleiding statushouders

Publicatiedatum: 10 juli 2024

Statushouders hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk of geen door Nederland erkende diploma’s. Om werkgevers te helpen statushouders beter te begeleiden stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per september 2024 een subsidie beschikbaar. Met deze financiële tegemoetkoming kunnen werkgevers statushouders die bij ze in dienst zijn ondersteunen bij het leren van vaktaal en het leren kennen van de Nederlandse bedrijfscultuur.

Krapte op de arbeidsmarkt

De Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders is op 1 juli j.l. gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen. De inzet van statushouders draagt bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Wanneer statushouders gaan werken leren zij ook sneller de Nederlandse taal en de cultuur kennen. Statushouders worden zo sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Deze subsidieregeling geeft werkgevers een impuls om statushouders duurzaam in te zetten in hun organisatie. De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale WerkgeversServicepunten kunnen krijgen bij onder andere werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Aanvragen kan in september 2024

Werkgevers kunnen de subsidie van maandag 2 september 2024 tot en met maandag 30 september 2024 aanvragen via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB). De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000.

Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde & vierde statushouder elk € 5.000 euro. De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Meer nieuws

Al het nieuws