voor inwoners, met gemeenten en UWV

Aanhoudend tekort technisch personeel mobiliteitsbranche regio Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 18 april 2024

Hoewel de handel, het onderhoud en de verkoop van vervoersmiddelen geen hele grote speler is op de regionale arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek, kopen mensen in de regio ook auto’s en laten zij deze repareren. Net als bijna alle sectoren en beroepsgroepen, heeft de mobiliteitsbranche te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt.

Trends als verduurzaming en nieuwe technologie veranderen de beroepen in de branche. Hiervoor is een goede opleiding en constante bijscholing nodig. Een groot deel van de werkenden in de branche bestaat uit jongeren. Hierdoor speelt vergrijzing een minder grote rol.

Aanhoudend tekort technisch personeel in mobiliteitsbranche

De mobiliteitsbranche, waarin landelijk ongeveer 119.000 mensen werken, gaat over handel en reparatie van auto’s en voertuigen. De mobiliteitsbranche bestaat uit drie verschillende beroepsrichtingen. Binnen de branche is de technische richting het grootste. Daarbinnen zijn automonteurs de grootste beroepsgroep, maar ook beroepen zoals schadeherstellers en autospuiters vallen onder de technische beroepsrichting. De commerciële beroepsrichting binnen de mobiliteitsbranche bevat de handel en verkoop. Hieronder vallen beroepen als verkopers, inkopers en vertegenwoordigers. De economisch-administratieve beroepsrichting bestaat uit beroepen als financieel medewerkers, logistiek medewerkers en voorraadbeheerders.

Het tekort aan technisch personeel voor de mobiliteitsbranche blijkt onder meer uit de terugloop van het aantal WW-gerechtigden dat eind 2023 ingeschreven stond in vergelijking met medio 2020. In coronatijd bereikte het aantal WW-gerechtigden voor een technisch of verkoopberoep dat in de mobiliteitsbranche zou passen een piek. Het aantal ingeschreven WW-gerechtigden met als inschrijvingsberoep één van de in de branche gezochte beroepen is in de afgelopen tweeëneenhalf jaar tijd in de regio Gooi en Vechtstreek afgenomen met 47%.

Aantal openstaande vacatures in de branche neemt wel wat af

Dat de nood hoog is, blijkt uit het aantal openstaande vacatures voor bovengenoemde beroepen. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek stonden in het vierde kwartaal van 2023 meer dan 50 vacatures open. Hiervan was het overgrote deel voor technische beroepen, maar ook een aantal voor verkoopberoepen. Dat is lager dan in voorgaande jaren, toen er met name in de technische beroepen een stijgende vraag naar personeel zichtbaar was. Overigens blijft de spanning in de branche onverminderd hoog, zoals te zien is in de grafiek hieronder die de openstaande vacatures en kortdurende WW-uitkeringen op jaarbasis weergeeft.

Vacatures technische branche

Verduurzaming en nieuwe technologieën

De afgelopen jaren is het aantal elektrische auto’s sterk toegenomen. Het toekomstige verbod op de verkoop van auto’s die CO2 uitstoten zorgt ervoor dat de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s sterk zal afnemen. Hiervoor is wel vereist dat het aantal laadpalen meegroeit en de inrichting van de werkplaats ingericht is op zowel elektrische auto’s als auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Omdat data steeds belangrijker wordt, denk aan bijvoorbeeld een diagnosesysteem in de auto, verandert ook het beroep van automonteur de komende jaren sterk. Zo zal meer specialistische ICT-kennis vereist zijn, maar ook kennis van het vervangen van (elektrische) onderdelen. Hierdoor zullen werkgevers in de mobiliteitsbranche de technische werkplaats ook anders moeten inrichten.

Mbo-studenten én overstappers kunnen het verschil maken

In de mobiliteitsbranche werken relatief veel jongeren. Landelijk is 23% van het personeelsbestand jonger dan 25 jaar. Een groot deel van de jongeren is mbo-niveau 2, 3 of 4 opgeleid. Het aantal hbo’ers en wo’ers is ten opzichte van andere sectoren zeer laag. Het gaat dan om managers en ondersteunende staffuncties, zoals bijvoorbeeld inkopers en boekhouders. Hoewel er weinig hbo’ers als automonteur werken, is op dit niveau de opleiding automotive te volgen. Deze richt zich op het veilig en duurzaam door ontwikkelen van een voertuig en het inspelen op (internationale) mobiliteitsontwikkelingen.

Mobiliteitsbranche in de regio Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek is binnen de autobranche bij voornamelijk dealerbedrijven, de betere universele garages en schadeherstelbedrijven een grote vraag naar vooral technisch personeel. De nadruk van de vraag naar personeel in de mobiliteitsbranche in de regio ligt bij de (luxere) personenauto’s en rijwielen met elektrische ondersteuning. De vraag naar medewerkers bij de tweewieler-branche is eveneens groot in de regio.

Frank Boekschoten, adviseur werkgeversdiensten, WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek: ‘Concreet lopen er op dit moment een aantal trajecten in de mobiliteitsbranche. De gemeente Huizen is bijvoorbeeld bezig om een scholingstraject op te zetten met een groot schadeherstelbedrijf. Daarnaast heeft UWV een landelijk convenant met Maintec Vakschool afgesloten voor onder andere de leerwerktrajecten voor de basisopleiding Autoschadehersteller en Fietsenhersteller. Deze opleidingen zijn o.a. voor mensen met een WW-, WIA-, Wajong of WAO-uitkering. Na een korte opleiding in Zeist lopen mensen aansluitend een stage en daarna volgt een aanstelling bij een bedrijf of een detachering via Maintec. Frank: ‘In korte tijd biedt dit mensen de kans op ontwikkelingsmogelijkheden en werk bij een rijwielwinkel of één van de FOCWA-autoschadeherstelbedrijven. Dit zijn schadeherstelbedrijven die zijn aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie. Binnen de automotive-sector kun je je goed verder ontwikkelen van (v)mbo-1/2 tot hbo-niveau en ook richting nieuwe elektrische technieken. Vanuit de centraal gelegen regio Gooi en Vechtstreek ben je snel in Eemland, Flevoland, Groot-Amsterdam en Utrecht, waardoor de kans om snel binnen deze sectoren aan het werk te komen zeer groot is’, aldus Frank.

Download de hele nieuwsflits hier.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In maart 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.624 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is opnieuw meer dan de maand ervoor (+2,3%). In vergelijking met februari 2023 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek toe met 18,6%. De stijging in geheel Nederland over dezelfde periode bedroeg 10,3%. Stijgingen van het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder zaten in onder meer de horeca, groothandel en uitzendbedrijven. Geringe afname was waarneembaar in bijvoorbeeld sectoren als de zorg, het onderwijs en bouw.

Meer nieuws

Al het nieuws