voor inwoners, met gemeenten en UWV

Ondanks toename faillissementen meer banen in de horeca in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 20 juni 2024

Het aantal faillissementen in de horeca is sinds het begin van 2024 aan het stijgen. Ondanks de grote vraag naar horeca, zijn er grote financiële zorgen onder ondernemers in de sector. Stijgende energie- en personeelskosten, schulden uit de coronatijd en smalle marges (mede door de gestegen inflatie) hebben er onder meer toe geleid dat het aantal faillissementen sinds 2022 sterker is gestegen dan gemiddeld over alle sectoren. Toch blijft ook in de regio Gooi en Vechtstreek de vraag naar horecapersoneel onverminderd hoog.

Steeds meer horecazaken moeten deuren sluiten

Het aantal horecazaken dat de deuren moet sluiten groeit. Door de stijgende kosten en schulden uit de coronatijd komen meer en meer ondernemers in financiële problemen. Een steeds groter deel van de faillissementen betreft eetgelegenheden zoals restaurants. De laatste jaren zijn er 4 keer meer werknemers betrokken bij een faillissement in de horecasector. Het gaat hier om werknemers die UWV verzoeken om de loonbetaling over te nemen van hun failliete werkgever.

Faillissementen leiden (nog) niet tot toename in WW-uitkeringen

Je zou verwachten dat het aantal aanvragen voor een WW-uitkering hierop reageert. Maar dat is (nog) niet het geval. Het aantal nieuwe WW’ers vanuit de horeca in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek groeide de afgelopen maand met 8%. Dat waren slechts 7 WW-uitkeringen. Dit relatief kleine aantal komt omdat de sector nog steeds grote personeelstekorten heeft, waardoor er veel baankansen zijn voor werkzoekenden. Er zijn zelfs horecagelegenheden die op sommige dagen dicht gaan omdat ze niet genoeg medewerkers hebben. Bovendien komen er tegelijkertijd veel nieuwe horecazaken bij, vooral in de bezorging en fastservice, zoals foodtrucks. Het is onzeker of de toename in faillissementen doorzet en of dat gevolgen heeft voor de werkloosheid in de sector. Vooralsnog gaat UWV voor de horecasector in de arbeidsmarktprognoses uit van een lichte groei van in totaal 200 werknemersbanen in de jaren 2024 en 2025. Zie de onderstaande grafiek.

Horeca GV

Mogelijke oplossingen personeelstekorten horecapersoneel

In de horeca hebben veel werkgevers last van een tekort aan medewerkers bediening, medewerkers fastservice en koks. Werkgevers hebben vaak moeite met het invullen van vacatures en het behouden van personeel. Dit zorgt voor een verhoogde werkdruk en problemen met de bedrijfsvoering. UWV biedt specifiek voor deze beroepen oplossingen waar werkgevers mee aan de slag kunnen. Zo behoren niet alleen het inzetten van zij-instromers of open hiring tot mogelijk oplossingen voor de personeelstekorten, maar wordt werkgevers geadviseerd om ook aandacht te hebben voor scholing en ontwikkeling van hun medewerkers.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In mei 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.602 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een stijging ten opzichte van de maand ervoor (0,9%). In vergelijking met mei 2023 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek toe met 20,2%. De stijging in geheel Nederland over dezelfde periode bedroeg 13,2%. Bij de overige industrie (26,9%), de schoonmaak (14,3%) en bank- en verzekeringswezen (11,3%) was er ook een stijging van het aantal WW-uitkeringen zichtbaar. De chemische industrie laat daarentegen een daling (-10,6%) zien, wat neer kwam op 10 WW-uitkeringen minder. In absolute aantallen was de toename het grootst in de sector overige commerciële dienstverlening (+21).

Meer nieuws

Al het nieuws