voor inwoners, met gemeenten en UWV

In Gooi en Vechtstreek kansen op werk in de zorg voor ondersteunend personeel 

Publicatiedatum: 16 maart 2023

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn niet alleen grote tekorten aan zorgpersoneel, maar ook wordt in de zorg ondersteunend personeel gevraagd. Het gaat dan om zeer uiteenlopende beroepen zoals (medisch) secretaressen, boekhouders, horecamedewerkers, schoonmakers, technische mensen, ICT’ers en nog veel meer.

Ook ondersteunend personeel in de zorg gezocht

De zorgsector is een van de grootste bronnen van werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Driekwart van de werkgelegenheid in deze sector bestaat uit mensen met een zorg- en welzijn beroep. Dat zijn naar schatting bijna 10.600 werkenden. Daarbij komen nog ongeveer 3.800 werknemers in de zorg met een ondersteunend beroep. Veel beroepen in de zorg in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek zijn al meerdere jaren als gevolg van personeelstekorten kansrijk. Dat betekent dat werkgevers in de zorg al langere tijd moeite hebben om vacatures in te vullen. Dat geldt echter niet alleen voor specifieke zorgberoepen, zoals groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en verpleegkundigen, maar ook voor ondersteunend personeel. Bijna een vijfde van de beroepen in de sector zorg wordt gevormd door administratieve beroepen (10%) en dienstverlenende beroepen (8%).

Bij de administratieve en bedrijfseconomische beroepen met een hbo- of wo-opleidingsniveau gaat het vooral om specialisten op gebied van personeel (HR-adviseurs, arbeids- en loopbaanspecialisten) en op het gebied van financiën (boekhouders, controllers en accountants). Voor directiesecretaressen en medisch secretaressen zijn de kansen voor werkzoekenden eveneens gunstig. Bij de dienstverlenende beroepen gaat het vooral om enkele specifieke beroepsgroepen zoals schoonmakers, medewerkers bediening horeca, keukenhulpen, horecapersoneel, kappers en schoonheidsspecialisten. Verder worden in de zorg in mindere mate ICT-personeel, beveiligers en technisch personeel gezocht.

Niet zorgberoepen in de zorg

Bron: UWV

In de regio Gooi en Vechtstreek waren er in het 4e kwartaal 2022 in alle sectoren ongeveer 50 vacatures voor directiesecretaresses en 10 vacatures voor medisch-secretaressen beschikbaar. Daarnaast werden ruim 110 financiële specialisten gevraagd en bijna 70 HR-adviseurs, arbeids- en loopbaanspecialisten. De meeste openstaande vacatures in dienstverlenende beroepen hadden betrekking op medewerkers bediening horeca (130 vacatures), schoonmakers (90 vacatures), keukenhulpen (40 vacatures) en kappers –en schoonheidsspecialisten (20 vacatures).

Naar schatting is van de totale vraag naar administratieve beroepen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 17% afkomstig van de zorgsector. Van alle vacatures voor HR-professionals in de regio komt 8% van de sector zorg en van alle vacatures voor financiële specialisten is dit percentage 3%. In deze huidige krappe arbeidsmarkt worden steeds vaker functies gecombineerd in één functie. Voor de continuïteit van de zorgverlening is het belangrijk dat werkgevers blijven (samen)werken aan oplossingen voor alle personeelstekorten in de zorg, dus zowel van zorgpersoneel als van andere beroepen. En voor werkzoekenden die graag in de zorg willen werken is het goed om te weten welke mogelijkheden deze sector naast de zorgberoepen nog meer biedt. UWV publiceerde hierover afgelopen februari het rapport ‘Zorg: meer dan alleen zorgpersoneel’, dat hier is terug te lezen.

Gevarieerdere vraag naar personeel in zorgsector Gooi en Vechtstreek

Kristina Cvetkovic, adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek: ‘Wij merken dat de vaak wat grotere werkgevers in de zorgsector in de regio Gooi en Vechtstreek hun vacatures voor ondersteunende en staffuncties steeds meer bij het WSP uitzetten.’ Een veel voorkomende vraag van werkgevers uit de regio is naar mensen met een Wajong-uitkering, uit de Banenafspraak of die werken opbouwen in verband met een re-integratietraject. Een functie als huismeester voor een klein aantal uren per dag is daar bijvoorbeeld geschikt voor. Daarnaast staan werkgevers ook meer open voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee tonen zij hun bereidheid om concreet bezig te zijn met inclusief werkgeverschap.

Voorbeelden van fulltime functies op dit gebied zijn HR-medewerker en junior recruiter die bij ons zijn binnengekomen. Voor kandidaten met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt, met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering, zijn er bijvoorbeeld functies zoals gastvrouw of gastheer, medewerker linnenkamer en facilitair medewerker die technische werkzaamheden verricht. Soms kan parttime werk door de combinatie van meerdere functies uitgroeien tot fulltime werk. Het is leuk om aan deze gevarieerde vraag naar personeel in de zorgsector mee te werken en ervoor te zorgen dat er een geschikte kandidaat wordt gevonden. In deze huidige krappe arbeidsmarkt is de combinatie van meerdere functies tot één functie ook een logische stap om vacatures vervuld te krijgen. Kristina: ‘Wij zijn blij dat de regionale werkgevers ons voor al deze ondersteuningsvragen weten te vinden.’

Ontdek de zorg week

De Ontdekdezorg week (voorheen Week van Zorg en Welzijn) vindt in 2023 plaats van 13 tot en met 18 maart. Tijdens deze week wordt landelijk en regionaal aandacht gevraagd voor werken in zorg en welzijn, waarbij de sector aansluit op de landelijke ‘Ik Zorg’-campagne.

Aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio blijft schommelen

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek daalde opnieuw licht in februari 2023. Eind februari verstrekte UWV in de regio in totaal 2.164 WW-uitkeringen. Dat waren 38 uitkeringen (-1,8%) minder dan een maand eerder. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen heel licht, namelijk met 0,3%. In vergelijking met vorig jaar nam het aantal WW-uitkeringen in de regio af met 681 (-23,9%). In heel Nederland was de afname het afgelopen jaar -18,0%. De grootste daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek deed zich voor in de sector Vervoer en logistiek (-12,5%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde de afgelopen maand naar 1,6%. Het landelijk WW-percentage bleef gelijk en kwam ook uit op 1,6%.

De volledige nieuwsflits is hier te downloaden.

Meer nieuws

Al het nieuws