voor inwoners, met gemeenten en UWV

Nieuwe stap in samenwerking WijkLeerbedrijf

Publicatiedatum: 3 juni 2022

Vanwege corona is het feestelijke moment een paar keer uitgesteld, maar het samenwerkingsconvenant WijkLeerbedrijf is deze week officieel getekend. Met hun handtekening hebben wethouder Werk en Inkomen Bert Rebel (Huizen) en de maatschappelijke partners Regio Gooi en Vechtstreek, Amaris Zorggroep, Hilverzorg, Philadelphia, Vitaal thuiszorg, Vivium, MBO College Hilversum en Calibris Advies de samenwerking bezegeld.

Opleiding en informele hulp aan mensen in de wijk

Het WijkLeerbedrijf biedt deelnemers de kans een mbo-opleiding te volgen en meteen praktijkervaring in de zorg op te doen. Tegelijkertijd is het dé plek in de wijk waar inwoners terechtkunnen voor informele hulp, zoals het samen doen van boodschappen, een wandeling maken of lichte thuiszorg. Het WijkLeerbedrijf wordt gefinancierd vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek en biedt een mooi toekomstperspectief. Wethouder Bert Rebel: “Als gemeente is het belangrijk om te blijven investeren in mensen die hulp nodig hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken”. Het WijkLeerbedrijf is in de regio te vinden in Hilversum, Bussum en Huizen.

Deelnemers aan het woord

De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van Ariane en Lina, twee van de deelnemers aan het traject. Zij vertelden hoe zij via de gemeente zijn gestart met hun opleiding en een diploma willen behalen. Ze lopen allebei stage bij één van de aangesloten zorgorganisaties.  “Alles is leuk” vertelt Lina met een stralend gezicht. Ariane hoopt straks uit te kunnen stromen naar een baan die bij haar past.

WijkLeerbedrijf deelnemers

Samenwerking voor betere baankansen inwoners

Het WijkLeerbedrijf is een springplank naar een betaalde baan. Inwoners uit de regio Gooi en Vechtstreek die een uitkering ontvangen van de gemeente kunnen zich hiervoor aanmelden. Binnen de opleiding is extra aandacht voor taalonderwijs en coaching. Sinds de start van het WijkLeerbedrijf in 2018 zijn er al ruim 50 deelnemers uitgestroomd naar werk.

De samenwerking zet ook andere processen in gang die moeten leiden tot betere baankansen voor inwoners in de regio. Zo hebben de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs hebben de aandacht van de partners. Dan gaat het bijvoorbeeld om flexibeler opleiden (Vivium) en persoonlijke aandacht voor cliënten (King Arthur Groep en Vitaal Thuiszorg). Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is eveneens een vraagstuk waar de partners een antwoord op zoeken (MBO College Hilversum, Philadelphia en Amaris).

Meer informatie over het WijkLeerbedrijf is te vinden op www.calibrisadvies.nl
Ook interesse om in de zorg te werken? Meld je aan via www.zorgstart.nl

Meer nieuws

Al het nieuws