voor inwoners, met gemeenten en UWV

Meer ICT’ers beschikbaar in krappe arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 15 februari 2024

Het aantal mensen met een achtergrond in de ICT dat in de afgelopen twaalf maanden een beroep deed op een WW-uitkering, steeg met 20%. Hoewel er meer mensen beschikbaar zijn, blijft de regionale ICT-sector krap. Werkgevers slagen er niet in om de openstaande vacatures vervuld te krijgen. UWV ziet zelfs een daling van het aantal vacatures, zowel in de regio als landelijk niveau.

Aantal WW’ers met een ICT beroep neemt toe

In januari 2024 ontvingen 83 mensen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek met een ICT beroep een WW-uitkering. Dat waren er in januari 2023 nog 69. Dit is een stijging met 20%. De procentuele stijging van het totaal aantal mensen met een WW-uitkering kwam in het afgelopen jaar uit op 11%. Het aantal ICT’ers dat een beroep deed op een WW-uitkering steeg dus sneller. Van de 83 hiervoor genoemde werkzoekende ICT’ers hebben de meeste een achtergrond als applicatie- en functioneel beheerder, ICT-servicedeskmedewerker of softwareontwikkelaar. Voor deze werkzoekende ICT’ers waren in de periode november 2023 tot en met januari 2024 per maand in de regio gemiddeld 132 openstaande ICT vacatures op werk.nl beschikbaar. Werkgevers uit de regio zochten het vaakst naar softwareontwikkelaars, programmeurs & developers ICT en ICT-servicedeskmedewerkers. Lees meer over de ontwikkelingen binnen de ICT-sector in de UWV publicatie van januari 2024 ‘Meer ICT’ers in de WW, ondanks krappe arbeidsmarkt’.

Totaal openstaande ICT-vacatures daalt

Het totaal aantal openstaande vacatures in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is tussen het derde kwartaal van 2022 en het derde kwartaal van 2023 afgenomen met 15%. De daling van het totaal aantal openstaande vacatures in de ICT sector was met 11% iets kleiner, maar toch opmerkelijk (van 475 naar 425) gezien de krapte in de sector. De belangrijkste verklaring hiervoor blijkt te zijn dat de Nederlandse economie krimpt. Het aantal faillissementen van bedrijven met veel ICT’ers stijgt sneller dan gemiddeld. Dit heeft gevolgen voor mensen die werken in de ICT-sector, maar ook voor ICT’ers in bijvoorbeeld de sector zakelijke dienstverlening. Daarnaast is er in 2023 veel minder geïnvesteerd in techbedrijven dan in 2022. Hierdoor zijn veel bedrijven terughoudender met het aannemen van mensen.

Grafiek WW-gerechtigden en grafiek openstaande vacatures ICT

Krapte op de arbeidsmarkt in de ICT-sector: helft ontstane vacatures moeilijk vervulbaar

UWV heeft eind 2023 een landelijk onderzoek onder ruim 4.000 werkgevers uitgevoerd, waarbij ook werkgevers in de sector ICT zijn bevraagd. Werkgevers in de sector ICT gaven aan dat ruim de helft van de ontstane vacatures in hun sector moeilijk vervulbaar was. Voor 2024 verwacht 68% van de werkgevers dat de situatie bij het vervullen van hun vacatures gelijk blijft en 15% van hen verwacht dat vacatures vervullen moeilijker wordt. De meest voorkomende redenen waarom ICT-werkgevers vacatures moeilijk vervulbaar vonden in 2023 zijn ‘te weinig reacties’ en ‘in onvoldoende mate aanwezig zijn van benodigde vaardigheden’. Dit geven respectievelijk 82% en 78% van de werkgevers aan. Ook noemden 67% van de werkgevers ‘onvoldoende vakkennis’ en 57% van de werkgevers ‘ontbreken werkervaring’ vaak als reden dat ICT-vacatures moeilijk vervulbaar waren.

Meer ICT’ers nodig door digitalisering

Digitalisering is één van de oplossingen voor de algemene krapte op de arbeidsmarkt, omdat het tekort aan personeel afneemt als werkgevers minder werknemers nodig hebben voor hun productie en dienstverlening. Daarom neemt het belang van ICT’ers alleen maar toe in de toekomst. Het interesseren van studie- en beroepenkiezers voor ICT-beroepen is dan ook essentieel om de krapte en de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de toekomst te kunnen aanpakken.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In januari 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.442 WW-uitkeringen verstrekt, dat is 4,8% meer dan de maand ervoor. In vergelijking met januari 2023 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek toe met 10,8%. De stijging in Nederland over dezelfde periode bedroeg 8,2%. In sectoren zoals de chemische en metaalindustrie steeg het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder. Dit was ook het geval in de overige commerciële dienstverlening, waaronder beroepen vallen in de advocatuur, accountancy, marktonderzoek, architecten en reclame.

Download hier de volledige nieuwsflits.

Meer nieuws

Al het nieuws