voor inwoners, met gemeenten en UWV

Nieuwe medewerkers kinderopvang zijn in Gooi en Vechtstreek hard nodig

Publicatiedatum: 17 mei 2023

Het tekort aan personeel wordt in nagenoeg alle sectoren ervaren. Werkgevers proberen op allerlei manieren tekorten aan te vullen. Eén van de manieren is om huidige werknemers meer uren te laten werken. Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijke groep werknemers hier wel voor voelt, maar belemmeringen ervaart, zoals de onmogelijkheid om kinderen naar de kinderopvang te brengen. Het personeelstekort in de kinderopvang zorgt er voor dat meer mensen thuis voor hun kinderen moeten zorgen in plaats van beschikbaar te zijn om meer uren te gaan werken.

Ook in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is er momenteel een personeelstekort in de kinderopvang en werknemers ervaren een hoge werkdruk. Door de kabinetsplannen om binnen een aantal jaar voor alle werkende ouders 96% van de kinderopvang te vergoeden, worden deze problemen naar verwachting groter. In de toekomst kunnen de wachtlijsten voor ouders verder oplopen door bijvoorbeeld de toename van het aantal geboortes de komende jaren, terwijl de arbeidsmarkt voor (pedagogisch) medewerkers kinderopvang in de arbeidsmarktregio nu al zeer krap is.

Een zeer krappe arbeidsmarkt voor pedagogisch medewerkers kinderopvang

Uit een peiling van CBS onder werkgevers in de kinderopvangorganisaties blijkt dat zij als drie belangrijkste oorzaken van het personeelstekort noemen:

  • Het ziekteverzuim van werknemers (67%)
  • Te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66%)
  • Dat ze al voor lange tijd een tekort hebben dat zie niet hebben kunnen inlopen (51%)

Spanning en oplopend tekort aan personeel

Het tekort aan personeel in de kinderopvang is de afgelopen 3 jaar toegenomen. De verhouding tussen de vraag van werkgevers naar personeel en het aanbod ervan, loopt steeds verder uit elkaar. Dit betekent dat de spanning op de arbeidsmarkt voor medewerkers in de kinderopvang in de regio Gooi en Vechtstreek stijgt (linker grafiek). De rechter grafiek laat zien dat in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek eind april 19 WW’ers met het beroep (pedagogisch) medewerker kinderopvang stonden ingeschreven. Dit aantal is na een periode van corona maatregelen fors gezakt.

Oriënteren op een overstap naar de kinderopvang

De zij-instroom van mensen met de juiste kwalificaties, die eerder in een ander beroep of sector werkzaam waren, zou een bijdrage aan het het terugdringen van de tekorten in de kinderopvang kunnen zijn. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten-, groeps- en woonbegeleiders, verkoopmedewerkers detailhandel, kelners, barpersoneel, receptionisten, telefonisten en verzorgenden. Werkzoekenden die zich hierin herkennen kunnen overwegen de overstap naar de kinderopvang te maken. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij het Leerwerkloket.
Ergul Yilmaz, adviseur werkgeversdiensten van het Werkgeversservicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek: “We merken dat werkgevers in de kinderopvang openstaan voor de instroom van nieuw personeel. Veel interne opleidingen vragen echter een bepaald basisniveau van vooropleiding. Die is vaak niet aanwezig bij de kandidaten. Daarnaast speelt in sommige gevallen nog een taalproblematiek. Om kandidaten geschikt te maken voor de interne opleidingen in de kinderopvang, zijn UWV en andere partners op de arbeidsmarkt in de regio bezig met het ontwikkelen van een voortraject. In dit traject worden kandidaten klaargestoomd voor de interne opleiding bij de werkgevers in de kinderopvang in onze regio.”

Skills en vaardigheden

Het werk van een pedagogisch medewerker kinderopvang is heel divers en bestaat onder andere uit kinderen begeleiden bij spelactiviteiten, het observeren van gedrag van kinderen en samenwerken met ouders. Belangrijke skills en vaardigheden die van de medewerker worden gevraagd zijn bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en aandacht hebben voor anderen
  • Goede communicatieve vaardigheden zijn niet alleen nodig voor het contact met kinderen, maar ook voor de samenwerking met collega’s en ouders
  • Het kunnen organiseren en begeleiden van spelactiviteiten
  • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit

UWV publiceerde onlangs over de tekorten in de kinderopvang. Dat is hier te lezen.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In april 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.236 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 1% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met april 2022 daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek met 14,7%. De daling in Nederland bedroeg 10,6%. Met name in de overige commerciële dienstverlening, nam het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld toe ten opzichte van een maand eerder.

Meer nieuws

Al het nieuws