voor inwoners, met gemeenten en UWV

Neemt u een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? Dan zijn er diverse regelingen waar u als werkgever gebruik van kunt maken. We maken daarbij een onderscheid tussen subsidies, die bijvoorbeeld een verminderde inzetbaarheid compenseren, en regelingen in natura zoals jobcoaching. Daarbij krijgt de werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning op de werkvloer. Sommige regelingen en/of subsidies kunnen ook worden gecombineerd.

Welke subsidie of regeling kan ik aanvragen?
Welke subsidie of regeling u kunt aanvragen en de hoogte daarvan is afhankelijk van het soort uitkering dat de werkzoekende ontvangt, het arbeidsverleden en zijn of haar leeftijd, maar ook het type dienstverband dat u als werkgever aanbiedt. Hieronder vindt u een overzicht van de aangeboden regelingen en subsidies. Graag kijken we samen met u wat in uw specifieke situatie mogelijk is, neemt u hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Aanpassing werkplek
Vergoedingen speciale voorzieningen
Jobcoaching
Maatwerk
Lage inkomensvoordeel
Belastingvoordeel als u mensen met laag inkomen aanneemt
Loondispensatie
Compensatie bij verminderde productiviteit
Loonkosten voordeel
Financiële tegemoetkoming bij oudere werknemers
No risk polis
Beperkt uw financiële risico
Proefplaatsing
Om elkaar eerst goed te leren kennen
Scholing
Om het werk beter te kunnen uitvoeren
Tijdelijke subsidies
Voor aanpassing werkplek of pand