voor inwoners, met gemeenten en UWV

Informatie voor werkgevers gedurende coronacrisis

Publicatiedatum: 23 maart 2020

Graag ondersteunen we u als werkgever in deze moeilijke tijd. De adviseurs en accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek benaderen ondernemers actief om u zo te informeren over de noodmaatregelen en u te ondersteunen waar mogelijk is. Bent u nog niet gebeld maar wilt u wel graag gebeld worden? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via deze link.

Actueel

In de wirwar van de vele informatie die voorhanden is, willen we u in dit artikel op de hoogte houden van de laatste stand van zaken met betrekking tot de meest recente maatregelen. Het kabinet heeft diverse financiële maatregelen getroffen voor ondernemers en is nog bezig een aantal vorm te geven. Hieronder geven wij een bondig overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn, inclusief de loketten en links waar ondernemers deze kunnen aanvragen.

Voor meer informatie over loonkostensubsidie (LKS) en de NOW-regeling lees: ‘LKS gaat niet verrekend worden’

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Bestemd voor: ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden en behoren tot de lijst met branches en sectoren die eveneens door het Rijk is opgesteld.

Houdt in: gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro als compensatie voor gederfde inkomsten en om vaste lasten te kunnen betalen.

Wanneer: vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Uitvoering door: het Rijk via deze link

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Bestemd voor: ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten

Houdt in: een tegemoetkoming via het UWV in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom. De regeling Werktijdverkorting (WTV) is daarom ingetrokken. Voor meer informatie over en/of de aanvraag van de NOW-regeling, zie: uwv.nl/now

Wanneer: Vanaf maandag 6 april is het NOW-loket open voor werkgevers. Lees meer

Uitvoering door: UWV via deze link

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Bestemd voor: zzp’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.

Houdt in: aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. De regeling kan via een versnelde en soepele procedure worden aangevraagd en hoeft niet te worden terugbetaald. Ook kan er om een voorschot worden gevraagd.

Wanneer: Vanaf maandag 30 maart zijn de loketten voor ondernemers en zzp’ers bij gemeenten open voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). In deze arbeidsmarktregio werken de gemeenten deze regelingen gezamenlijk uit. De uitvoering verloopt via de gemeente Hilversum, maar geldt dus voor de hele regio.

Uitvoering door: Gemeente Hilversum, voor alle regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek, via deze link

Belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

Bestemd voor: ondernemers en zzp’ers die worden getroffen door de crisis.

Houdt in: vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Een ondernemer of zzp’er vraagt dan automatisch 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en/of loonheffingen. En wanneer ondernemers of zzp’ers een boete krijgen wanneer de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaald is vanwege de coronacrisis, dan draait de Belastingdienst deze boete automatisch terug.

Wanneer: uitstel van betaling kan online aangevraagd worden. Let op: de Belastingdienst verzoekt alle ondernemers op tijd aangifte te doen. Vanaf welk moment boetes automatisch teruggevorderd worden, is nu nog niet duidelijk.

Uitvoering door: Belastingdienst, lees meer via deze link

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Bestemd voor: mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en –garanties.

Houdt in: de overheid staat voor 50% garant voor bankleningen en bankgaranties. Het huidige maximum wordt tijdelijk verruimd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming. Lees meer

Wanneer: per direct aan te vragen bij uw kredietverstrekker.

Uitvoering door: banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland (RBS ), Triodos bank en Société Générale).

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

Bestemd voor: mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon

Houdt in: de overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Lees meer

Wanneer: de tijdelijke verruiming is sinds 16 maart operationeel.

Uitvoering door: banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch)

Europese maatregelen

Ook op Europees niveau wordt koortsachtig gewerkt aan extra ondersteuning voor het bedrijfsleven. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.

De EU heeft de strenge voorwaarden voor het bieden van staatssteun verruimd. Lees hier meer over in het artikel ‘Staatssteun aan bedrijven binnen EU vanwege Corona’.

Bovenstaande informatie is afkomstig van websites van het Rijk, Belastingdienst en UWV. Mocht u vragen en/of ondersteuning nodig hebben, neem dan contact op met een van onze medewerkers van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek.

Meer nieuws

Al het nieuws