voor inwoners, met gemeenten en UWV

Loonkostensubsidie (LKS) gaat niet verrekend worden

Publicatiedatum: 17 april 2020

Bij werkgevers die loonkostensubsidie (LKS) ontvangen omdat zij werknemers vanuit de Banenafspraak in dienst hebben, ontstond afgelopen weken onrust over de verrekening van LKS met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Staatssecretaris Van Ark heeft nu besloten dat die verrekening er niet komt.

In de NOW-regeling staat dat werkgevers die gebruik mag maken van deze noodmaatregel en loonkostensubsidie (LKS) ontvangen verplicht zijn dit te melden aan de gemeente waarvan zij deze LKS ontvangt. Dit duidde op een mogelijke verrekening. Omdat verrekening pas na enige tijd geschiedt, zou dit tot langdurige onzekerheid over het subsidiebedrag en tot extra administratieve rompslomp leiden. In de aanbiedingsbrief van 10 april geeft Van Ark echter aan geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken. Zij schrijft: “De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te vervallen.”

Hier vindt u de betreffende documenten: de aanbiedingsbrief van Van Ark en de bijlage met de antwoorden op alle Kamervragen. Het antwoord op de LKS/NOW-vraag staat onder vraag 83 en 85.

Meer nieuws

Al het nieuws