voor inwoners, met gemeenten en UWV

Stopzetten en afronden Werktijdverkorting (WTV)

Publicatiedatum: 2 april 2020

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) waarmee de regeling Werktijdverkorting is komen te vervallen. Lees hieronder hoe het verder zit met deze regling.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv-regeling ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Wat komt er in plaats van de regeling Werktijdverkorting?

Het kabinet introduceert de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor was, maar heb geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen? Hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van COVID-19/het coranavirus dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Wat is het verschil tussen de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en Werktijdverkorting? Wat verandert er precies?

De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Waarom zijn de maatregelen wat betreft werktijdverkorting vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid? Wat is de meerwaarde hiervan?

De uitbraak van het Coronavirus leidde tot een ongekend groot beroep op de werktijdverkorting-regeling. Daarop was deze regeling niet toegesneden. Het kabinet heeft gekozen voor een nieuwe regeling die eenvoudiger en sneller is. Zo kunnen we meer werkgevers financieel tegemoet komen dan binnen de wtv-regeling mogelijk was.

Hoeveel bedrijven hebben in totaal werktijdverkorting aangevraagd? Wat gaat er met deze aanvragen gebeuren?

In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben circa 55.000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd voordat de wtv-regeling werd ingetrokken. Deze aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de NOW. De bedrijven worden daarover geïnformeerd. De bedrijven ontvangen binnenkort een verzoek tot het leveren van aanvullende informatie.

Wanneer wordt er aanvullende informatie opgevraagd aan werkgevers die een aanvraag voor WTV hebben ingediend?

Aanvullende informatie wordt op korte termijn opgevraagd. Het gaat daarbij om de procentuele omzetdaling van uw bedrijf of instelling in een aaneengesloten driemaandsperiode die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 ten opzichte van de omzet over het gehele jaar 2019. De omzet over geheel 2019 deelt u in beginsel door 4 om tot de omzet over  een driemaandsperiode te komen.
Ook dient u de driemaandsperiode van omzetdaling te vermelden en enkele administratieve gegevens zoals het dossiernummer van uw WTV-aanvraag, uw loonheffingennummer en het bankrekeningnummer dat door de Belastingdienst wordt gebruikt voor de betalingen van  loonheffingen.

Meer nieuws

Al het nieuws