voor inwoners, met gemeenten en UWV

Interview: wij helpen werkgevers kansen pakken in krappe arbeidsmarkt

Publicatiedatum: 2 december 2021

Deze week in de regionale kranten: een interview met Tijs Böhm, manager van het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek en Jeroen Schuils, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Samen geven zij hun visie op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen voor werkgevers.  

De krapte op de arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek is groot. Het aantal vacatures is ten opzichte van vorig jaar zelfs met 55 procent gestegen. Toch blijven er genoeg kansen over om gemotiveerde mensen te vinden, aldus Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Tijs Böhm, manager van het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek, valt hem bij. “Als werkgevers bereid zijn om buiten de gebaande paden te denken kunnen zij kosteloos voor advies, werving en begeleiding bij ons terecht.”

“Uit het arbeidsmarktonderzoek ‘Regio in Beeld’ dat wij als UWV jaarlijks publiceren, blijkt dat met 4100 openstaande vacatures dit aantal weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis”, stelt Jeroen Schuil. “In de zorg, de bouw, de horeca, de detailhandel, ict en de techniek zijn de mensen bijna niet aan te slepen. In dit licht is het opmerkelijk dat er tegelijkertijd nog steeds veel werkzoekenden aan de kant staan.”

Het team van het WerkgeversServicepunt (WSP) zet daarom alles op alles om werkgevers en werknemers wel bij elkaar te brengen, vult Tijs Böhm aan. “Wij ondersteunen werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, te helpen bij werving en selectie, subsidieaanvraag en door advies te geven bij personeelsvraagstukken.”

Persoonlijk verhaal

De schapen met vier of vijf poten ofwel ‘de alleskunners’ hebben op de arbeidsmarkt inmiddels hun plek gevonden. De werkzoekenden in het bestand van het WSP hebben in de woorden van de manager ‘ieder hun eigen persoonlijke verhaal’.
“Dat vraagt wat van werkgevers. Zij zullen anders en creatiever naar vaardigheden van mensen moeten kijken. Zijn echt alle eisen die ik stel in mijn vacaturetekst relevant? Kan ik een functie op middelbaar niveau opknippen in twee functies van een lager niveau? Als werkgevers bereid zijn om over dit soort vragen na te denken, waarbij wij hen helpen en ondersteunen, krijgen zij er vaak heel loyaal en gemotiveerd personeel voor terug.”

Actief netwerk van 500 werkgevers

Het WSP heeft nu een actief netwerk van ruim vijfhonderd werkgevers. Met elke nieuwe werkgever, gaan de adviseurs uitgebreid in gesprek. Volgens Tijs Böhm is die persoonlijke benadering samen met de expertise van zijn collega’s de belangrijkste meerwaarde van het servicepunt. “Wij weten welke uitdagingen elke doelgroep met zich meebrengt. Bij het bemiddelen van statushouders kunnen bijvoorbeeld culturele aspecten een rol spelen, terwijl voor iemand die lang uit het arbeidsproces is geweest het bieden van structuur enorm belangrijk is. Door werkgevers daarin te begeleiden, vergroten wij de kans op een succesvolle match enorm.”

Bouwstart

Naast individuele gesprekken koppelt het WSP ook op andere manieren werkzoekenden en werkgevers aan elkaar. Het project Zorgstart is hiervan een goed voorbeeld volgens Böhm. “Het is bedoeld voor werkzoekenden die niet de juiste papieren hebben, maar wel aan de slag willen in de zorg. In samenwerking met zorginstellingen bekijken wij waar wel de mogelijkheden liggen en begeleiden wij deze mensen naar een baan. Een groot succes dat wij nu een vervolg gaan geven met ‘Bouwstart’ dat wij op eenzelfde manier willen vormgeven. Wij zijn hierover al in gesprek met verschillende aannemers.”

Verwachting: structurele krapte

Gezien de prognoses voor de arbeidsmarkt verwacht Jeroen Schuil dat de krapte de komende jaren structureel is. “Om hierop in te spelen, moeten werkgevers bij zichzelf te rade gaan welke vaardigheden essentieel zijn en wat mensen, eventueel met scholing, kunnen bijleren. Binnen het WSP werken gemeenten en UWV samen om hen daarbij te helpen.”

Download hier het artikel oplossingen in krappe arbeidsmarkt.(pdf).
Of bekijk het artikel op de website van BussumsNieuws (bron). 

Meer nieuws

Al het nieuws