voor inwoners, met gemeenten en UWV

Zorgsector profiteert van regionale werkgelegenheidsprojecten

Publicatiedatum: 12 juli 2022

De werkgelegenheidsprojecten in de regio Gooi en Vechtstreek blijven hun vruchten afwerpen. Inmiddels hebben al 225 mensen betaald werk gevonden na deelname aan één van de projecten. Dit blijkt uit de meest recente Monitor Werken aan Werk en Perspectief op Werk van het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek. De programma’s hebben vooral de zorgsector een impuls gegeven. 140 mensen vonden hun weg naar een betaalde baan in deze sector.

Toekomstbestendige baankansen

Er zijn volop vacatures en werkzoekenden in de Gooi en Vechtstreek, maar de vraag en het aanbod komen niet overeen. Om deze mismatch op te lossen zijn er voor verschillende sectoren werkgelegenheidsprojecten in het leven geroepen. Alle projecten zijn samen met het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkeld. De focus ligt hierbij op sectoren met toekomstbestendige baankansen.

Vooral de projecten in de zorg (Zorgstart, WijkLeerbedrijf, Jongerenspecialist en de GGZ-trajecten) zijn succesvol gebleken. Vermelding waard is het GGZ-project dat gericht is op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze mensen zitten nu veelal thuis – met of zonder een uitkering, terwijl ze wel kunnen en graag willen werken. Van de 21 mensen die dit traject gevolgd hebben, is inmiddels de helft duurzaam aan het werk.

Nieuwe projecten

De stip op de horizon van de trajecten is dat er ruim 500 inwoners duurzaam aan het werk gaan. Om dit doel te bereiken zijn er in de afgelopen periode nieuwe projecten gelanceerd in de horeca, ICT, bouw en techniek. Een van de nieuwste projecten is het in april 2022 gestarte project The Young Digitals, waarin jongeren zonder startkwalificatie worden opgeleid tot digital marketeers. Met het succesvolle traject Basiskok in de horeca wordt nu een tweede lichting koks in de regio opgeleid.

Klik hier om de hele monitor te lezen.

Meer nieuws

Al het nieuws