voor inwoners, met gemeenten en UWV

Weinig ICT’ers beschikbaar in Gooi en Vechtstreek, maar wel veel vacatures

Publicatiedatum: 19 mei 2022

In de regio Gooi en Vechtstreek is de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen zeer krap. Het kost werkgevers daarom veel moeite om personeel te vinden voor hun vacatures. Werkgevers in de regio zochten het meest naar ontwerpers & analisten ICT-systemen, ICT-helpdeskmedewerkers & gebruikersondersteuners en adviseurs automatisering. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector verwacht dat het vervullen van vacatures dit jaar moeilijker wordt.

Bij- en omscholing kan een goede manier zijn om werkzoekenden en vacatures te matchen. Het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek en Motopp bieden hoogopgeleide statushouders de kans om een opleiding tot Mendix developer te volgen. Kim Simons, accountmanager bij het WSP: “Samen met Motopp bieden wij deze statushouders de kans die zij verdienen en tegelijkertijd proberen we het tekort aan personeel in de IT-branche te verkleinen.”

Daling WW-uitkeringen iets hoger dan gemiddeld in Nederland

Eind april verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.621 WW-uitkeringen. Dat is een afname met 6,2% (-172) uitkeringen ten opzichte van maart dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 1.352 uitkeringen minder (-34%). De afname van het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek was deze maand met 6,2% iets hoger dan gemiddelde afname in de Nederlandse regio’s (-5%). Het WW-percentage in de arbeidsmarktregio daalde licht en kwam uit op 2,1% van de regionale beroepsbevolking. Ook het landelijk WW-percentage daalde iets en kwam de afgelopen maand uit op 1,9% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Zeer krappe arbeidsmarkt in de ICT

Werkzoekenden met een ICT-beroep maken met 66 WW-uitkeringen slechts een klein deel uit van het totaal aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. De afname van het aantal uitkeringen in deze sector is in het afgelopen jaar is met 31% minder dan de gemiddelde afname over alle beroepen (-34%). Eind april 2022 zijn de meest voorkomende beroepen waarin mensen werk zoeken in de ICT-sector de ICT-helpdeskmedewerker & gebruikersondersteuner, softwareontwikkelaar en beheerders (technisch-hardware).

Regionaal 400 online vacatures beschikbaar

In de ICT-sector in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek werkten in 2020 al 13.300 personen. De ICT-sector is daardoor, wat betreft werkgelegenheid in vergelijking met andere regio’s, in Gooi en Vechtstreek zeer sterk aanwezig (aandeel 12%; Nederland: 3%). De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is zeer krap, dat wil zeggen dat er veel meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Het kost werkgevers daarom veel moeite om personeel te vinden voor hun vacatures. ICT-beroepen zijn kansrijk. Dat betekent dat mensen met zo’n beroep relatief eenvoudig werk kunnen vinden. Eind 2021 raamt het UWV de vacaturemarkt voor ICT’ers in de regio Gooi en Vechtstreek op iets meer dan 400 vacatures.

Voor 78% van deze vacatures wordt hbo of wetenschappelijk niveau gevraagd. Werkgevers in de regio zochten het meest naar ontwerpers & analisten ICT-systemen, ICT-helpdeskmedewerkers & gebruikersondersteuners en adviseurs automatisering. Als gevolg van de digitalisering en de invoering van nieuwe technologieën valt te verwachten dat de werkgelegenheid in ICT-beroepen verder zal groeien. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector verwacht dat het vervullen van vacatures dit jaar moeilijker wordt.

Uit het werkgeversonderzoek van UWV in 2021 blijkt dat bijna twee derde van vacatures in de ICT-sector moeilijk vervulbaar is. Het ontbreekt sollicitanten volgens werkgevers aan voldoende vakkennis of de benodigde werkervaring. Ook de specialistische aard van het werk maakt vacatures moeilijk vervulbaar. Een vijfde van de werkgevers werft daarom personeel in het buitenland. Bijna de helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen, en leidt ze dan zelf verder op.

Hoogopgeleide statushouders omscholen om vraag en aanbod ICT-sector bij elkaar te brengen

Kim Simons, accountmanager bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek: ‘Een manier voor werkgevers om nieuw talent aan te trekken, is om werkzoekenden te werven en deze om- of bij te scholen. Het WSP werkt regelmatig samen met werkgevers en opleiders op dit gebied. Zodoende helpen wij werkgevers bij hun vraag naar geschikt personeel en zetten wij werkzoekenden op basis van hun capaciteiten in hun kracht. Het mooie is dat ondanks het beperkte aanbod van ICT’ers in de regio Gooi- en Vechtstreek er wèl voldoende statushouders met een opleiding op hbo-niveau beschikbaar zijn. Samen met Motopp bieden wij deze statushouders de kans die zij verdienen en tegelijkertijd proberen we het tekort aan personeel in de IT-branche te verkleinen.’

Sinds januari 2022 zijn er 15 statushouders aangemeld bij Motopp en zij doorlopen momenteel het proces van assessment, opleidingstraject en uitstroom richting werk. Motopp biedt een intensieve interne leerstage van drie tot zes maanden voor gemotiveerde en hoogopgeleide statushouders. Na drie tot zes maanden zijn de statushouders, met behoud van uitkering, opgeleid tot professionele en gediplomeerde Mendix Developers die klaar zijn voor een carrière in de IT-branche. Mendix is een App-platform waarmee mobiele- en webapplicaties worden gebouwd. Na de afronding van de opleidingsperiode gaan de kandidaten gedurende een jaar aan de slag bij een opdrachtgever met een arbeidsovereenkomst via Motopp.

Magnus Beers, Partnership Developer bij Motopp: ‘Wij beoordelen mensen niet op waar zij vandaan komen, maar op waar zij naartoe willen. In de anderhalf jaar sinds de oprichting heeft Motopp een kleine vijftig IT’ers opgeleid. Wij hebben de intentie om alle statushouders die via ons het traject doorlopen om Mendix software te ontwikkelen, te begeleiden naar een duurzame baan. In 90% van de gevallen is dat ons ook gelukt!’

Download hier de Nieuwsflits Arbeidsmarkt april 2022 van het UWV.

Meer nieuws

Al het nieuws