voor inwoners, met gemeenten en UWV

Uitbreiding noodpakket financiële maatregelen

Publicatiedatum: 21 juli 2020

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen.
Met deze steun wil het kabinet ervoor zorgen er zoveel mogelijk banen en inkomens kunnen worden beschermd.

Hiernaast een overzicht van de actuele maatregelen die bekend zijn, inclusief de loketten en links waar ondernemers deze kunnen aanvragen.

TOFA

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

Bestemd voor: mensen die:

 1. een substantieel inkomen hadden;
 2. sinds 1 maart 2020 – de maand waarin de coronacrisis in volle hevigheid uitbrak – substantieel inkomensverlies hebben geleden;
 3. daardoor sindsdien geen substantieel inkomen meer hebben en;
 4. ten behoeve van dat levensonderhoud geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening.

Houdt in:

De hoogte van de tegemoetkoming TOFA is € 1.650 bruto. Dat is € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald.

 • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
 • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
 • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Wanneer: Periode februari, maart en april 2020 (aan te vragen tot 26 juli 2020).

Uitvoering door: UWV via https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/nieuwe-regeling-voor-flexwerkers.aspx

Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ′Extra vangnet voor flexwerkers in verband met de coronamaatregelen′

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/03/kamerbrief-flexwerkers

 TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

Bestemd voor: mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers)

Houdt in: helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten (niet loonkosten).

De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Maximaal € 50.000 (netto) voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Uitvoering door: RVO

Wanneer: aanvragen kan vanaf juni 2020 bij het Rijk.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/aanmelden-openstelling-wssl

NOW 2.0

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Bestemd voor: ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten.

Houdt in
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling – met aangepaste voorwaarden – met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. NOW 2.0 biedt een tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Aanvragen van de NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus.

Wanneer
: vanaf maandag 6 juli tot en met 31 augustus is het NOW-loket open voor werkgevers bij UWV

Uitvoering door
: Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen bij het UWV.

https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/wijzigingen-in-now-regeling-bij-noodpakket-1-en-2

Maatregelen nu ook voor werkzoekende uitzendkrachten

Veel mensen verliezen tijdens deze coronacrisis hun baan. Ook uitzendkrachten.

Reden te meer om diverse regelingen aan te passen zodat ook de werkzoekende uitzendkracht gebruik kan maken van één van onze regelingen en weer aan het werk kan.

Noodmaatregelen

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. Eén van de regelingen is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze noodmaatregel heeft als doel om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Wij koppelen graag diverse regelingen aan deze NOW 2.0 (op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over noodmaatregel NOW 2.0).

Onze regelingen zijn van 1 juli tot en met 31 december 2020 ook voor werkzoekende uitzendkrachten beschikbaar!

Van werk naar werk vouchers

Uitzendkrachten die in week 10 of daarna hun uitzendbaan zijn verloren door de coronamaatregelen, kunnen nu ook gebruik maken van onze regelingen. De Van werk naar werk vouchers waren al beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten. Wij zijn mede daarom ook erg verheugd om aan te kondigen dat er vanaf 1 juli wederom Van werk naar werk vouchers aangevraagd kunnen worden.
Zodra je de Van werk naar werk vouchers op naam hebt gezet via het Google-formulier heb je twee maanden de tijd om deze te declareren, daarna vervalt deze automatisch.

Naast de ‘Van werk naar werk’ vouchers zijn de ScholingsvouchersBudget coachingEerste hulp bij geldzorgen en het traject Alles-in-1 nu ook beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten. Het traject Alles-in-1 loopt het hele jaar door. In september geven wij weer een nieuwe ronde Scholingsvouchers uit.

LET OP:

 • Dit geldt alleen voor uitzendkrachten die vanaf week 10 of later door de coronamaatregelen hun uitzendbaan zijn verloren.
 • Wanneer het laatste werk van de kandidaat geen uitzendbaan was, kan de kandidaat zich niet als werkloze uitzendkracht aanmelden!

Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek

De adviseurs en accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek benaderen ondernemers actief om u zo te informeren over de noodmaatregelen en u te ondersteunen waar mogelijk is. Bent u nog niet gebeld maar wilt u wel graag gebeld worden? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Voor meer informatie over de uitbreiding van het noodpakket banen en economie, zie dan:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Meer nieuws

Al het nieuws