Veel werkgevers en zzp’ers in worden hard getroffen door de coronacrisis, ook in de Gooi en Vechtstreek. Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek helpt u graag met informatie, advies en praktische hulp. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen: van steunpakket overheid tot initiatieven zoals Gooi en Vechtstreek werkt door.

Gooi en Vechtstreek werkt door

Kampt u als ondernemer met problemen om uw personeel te behouden? Of heeft uw bedrijf juist dringend personeel nodig? Wij verbinden werkgevers met elkaar om mensen van werk naar werk te begeleiden. Soms tijdelijk, soms permanent.

In bijvoorbeeld de zorg, techniek en het onderwijs was al een tekort aan medewerkers. Door een veranderende vraag is dit tekort ook ontstaan in de logistiek. Voor mensen die nu (tijdelijk) geen werk hebben of recent hun baan verloren zijn, biedt ander werk misschien een oplossing. Lees verder.

Steunpakket coronaregelingen overheid

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Bestemd voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen bij het UWV.

Meer informatie via de Kamer van Koophandel en de Rijksoverheid.

  • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden)
  • Aanvragen voor eerste tijdvak vanaf medio november 2020
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bestemd voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Meer informatie via de Rijksoverheid.

  • Verlengd tot en met 30 juni 2021
  • Aanvragen per oktober, exacte datum afhankelijk van gemeente
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bestemd voor MKB-bedrijven (met maximaal 250 werknemers). Helpt MKB-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten (niet loonkosten).

De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Meer informatie via de Rijksoverheid.

  • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden)
  • Aanvragen voor eerste tijdvak vanaf medio november 2020
Maatregelen voor werkzoekende uitzendkrachten

Veel mensen verliezen tijdens deze coronacrisis hun baan. Ook uitzendkrachten. Reden te meer om diverse regelingen aan te passen zodat ook de werkzoekende uitzendkracht gebruik kan maken van één van de regelingen en weer aan het werk kan.

De Van werk naar werk vouchers zijn beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten. Daarnaast zijn de ScholingsvouchersBudget coachingEerste hulp bij geldzorgen en het traject Alles-in-1 ook beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten.

  • Deze regelingen gelden alleen voor uitzendkrachten die vanaf week 10 2020 of later door de coronamaatregelen hun uitzendbaan zijn verloren.
  • Wanneer het laatste werk van de kandidaat geen uitzendbaan was, kan de kandidaat zich niet als werkloze uitzendkracht aanmelden!

Bron: Doorzaam

Leren en ontwikkelen

Bij- en omscholing helpen werkenden en werkzoekenden om aantrekkelijk te blijven of te worden voor de arbeidsmarkt. Dat is nodig in deze tijd van digitalisering en werk op afstand. En ook door de coronacrisis waardoor veel banen verdwijnen. Er verdwijnen echter niet alleen banen door de coronacrisis. Door technologische ontwikkelingen en digitalisering veranderen ook veel banen. Als werkenden doorlopend leren en zich blijven ontwikkelen kunnen ze hun werk beter doen. Dit voorkomt ziekteverzuim. En ze vergroten hun kans op de arbeidsmarkt als ze nieuw werk zoeken.

Lees hierover verder op de website van de Rijksoverheid.

Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek

De adviseurs en accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek benaderen ondernemers actief om u zo te informeren over de noodmaatregelen en u te ondersteunen waar mogelijk is.

Bent u nog niet gebeld maar wilt u wel graag gebeld worden? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.