voor inwoners, met gemeenten en UWV

Tijdelijke subsidie aanpassingen werkplek of pand

Publicatiedatum: 23 juli 2021

Wilt u werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of behouden? Maar zijn er daarvoor wel aanpassingen nodig, zoals een aangepaste werkplek of een aanpassing aan het pand? Dan is het goed om te weten dat u hiervoor nog subsidie kunt aanvragen. Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ helpt het kabinet werkgevers met een subsidie om deze aanpassingen te doen. De

Aanvragen mogelijk tot en met 30 juni 2022

Het experiment loopt al enige tijd, maar er kunnen nog aanvragen worden ingediend bij het UWV: van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 31 juni 2022.

Let op! De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U kunt de voorziening voor meerdere werknemers aanvragen. Deze voorziening mag maximaal € 1.000.000 kosten. Eén van de voorwaarden is dat de medewerker in het doelgroepregister staat en daarmee een indicatie banenafspraak heeft.

Meer weten?

Lees meer over deze tijdelijke subsidie op onze website. Bekijk ook eens het volledige overzicht met subsidies voor werkgevers.

Meer nieuws

Al het nieuws