voor inwoners, met gemeenten en UWV

Op termijn neemt tekort aan administratief personeel af in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 20 april 2023

Uit onderzoek van UWV blijkt dat het arbeidsmarktperspectief voor vijf minder kansrijk geachte administratieve beroepen in Gooi en Vechtstreek nu nog relatief goed is, maar op termijn dreigt te verslechteren. Met name de krapte aan ondersteunende secretarieel medewerkers en receptionisten in heel Midden-Nederland – tot maximaal mbo-1 niveau – zal afnemen.

Kansen op werk niet voor alle administratieve beroepen even goed

De administratieve sector biedt aan veel werknemers en werkzoekenden kansen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn de kansen op werk echter niet voor alle economisch-administratieve beroepen even goed. Bij een vergelijking over heel Nederland blijkt dat er ook beroepen zijn met relatief weinig vacatures en veel werkzoekenden. Het kan met name lastig zijn om werk te vinden in beroepen als ondersteunende sectetarieel medewerkers, archiefmedewerkers, medewerkers data-invoer, administratief medewerkers verzekeringen en receptionisten. Bedreigingen zijn onder andere het grote aantal WW’ers dat voor één van deze beroepen is ingeschreven (concurrentie), automatisering en het feit dat economie en administratie nog altijd een populaire opleidingskeuze is onder mbo-studenten.

In Midden-Nederland (regio’s Hilversum, Amersfoort en Utrecht) stonden eind maart 1.400 WW’ers met een administratief beroep ingeschreven. Ongeveer een derde (580) van deze WW’ers behoort tot de groep van de minst kansrijke administratieve beroepen. Het gaat dan vooral om ondersteunende secretarieel medewerkers (310 personen), receptionisten (220 personen), medewerkers data-invoer (20 personen), administratief medewerkers verzekeringen (20 personen) en archiefmedewerkers (20 personen). Mensen in deze beroepen stromen vanuit de WW minder vaak uit naar werk dan WW’ers met andere administratieve beroepen. Ruim 30 procent van deze werkzoekenden heeft maximaal mbo-1 niveau.

Het aantal vacatures voor de vijf minder kansrijke administratieve beroepen in Midden-Nederland is in 2022 gegroeid naar 990 vacatures eind 3e kwartaal en vervolgens in het 4e kwartaal iets gedaald naar 935 vacatures.

Oriënteren op overstapberoep

Een stabilisatie van het aanbod en de daling van het aantal vacatures van deze minder kansrijke administratieve beroepen zorgen ervoor dat het tekort in Midden-Nederland in het vierde kwartaal niet verder oploopt. Op termijn mag worden verwacht dat deze vijf administratieve beroepen veel minder kansrijk zullen worden, als gevolg van minder economische groei, digitalisering en automatisering van het werk. Om duurzaam aan de slag te blijven is het voor deze werkzoekenden wellicht een oplossing om zich vroegtijdig te oriënteren op de overstap naar een ander beroep. Medewerker klantcontact is een voorbeeld van een overstapberoep waarbij hun werkervaring van pas zou kunnen komen.

UWV publiceerde onlangs een rapport over de arbeidsmarkt voor deze vijf minder kansrijke administratieve beroepen. Dat is hier te lezen.

Beeld WW

Van elke 100 WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek worden er 40 verstrekt in de gemeente Hilversum (880 in maart). Een kwart van de WW-uitkeringen (413) wordt verstrekt in Gooise Meren, terwijl Eemnes de rij sluit met iets meer dan 3% (69 WW-uitkeringen).

In vergelijking met vorig jaar nam het aantal WW-uitkeringen in de regio af met 580 ofwel 20,8% lager. In heel Nederland was de afname afgelopen jaar 14,1%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking steeg weer iets afgelopen maand en kwam uit op 1,7%. Het landelijke percentage bleef gelijk en kwam uit op 1,6%.

Klik hier om de hele nieuwsflits te downloaden.

Meer nieuws

Al het nieuws