Diensten

voor inwoners, met gemeenten en UWV

De vraag uit de markt naar inclusief werkgeverschap neemt toe, mede door de komst van de Participatiewet. Door de groeiende economie neemt het aantal uitkeringsgerechtigden van UWV (ww-ers) af. Het aantal mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt neem juist toe. Deze mensen zijn vaak extra gemotiveerd om aan het werk te gaan. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar.