voor inwoners, met gemeenten en UWV

WAB-checklist voor werkgevers

Publicatiedatum: 12 november 2019

Op 1 januari treedt er een nieuwe wet in werking: de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Met de komst van deze nieuwe flexwet veranderen een aantal regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Zo wordt de procedure voor ontslag eenvoudiger, maar gaan de kosten van tijdelijke contracten omhoog.

Lees de uitgebreide toelichting op de veranderingen die de WAB per 1 januari 2020 met zich meebrengt.

Voor u als werkgever is er een WAB-checkleist met de zes belangrijkste punten. (bron Rijksoverheid)

 1. Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
  Vanaf 1 januari 2020 bouwen werknemers al direct, ook tijdens de proeftijd, een vergoeding op bij ontslag. Als werkgever betaalt u deze vergoeding bij ontslag of niet verlengen van een tijdelijk contract. De duur van het arbeidscontract maakt niet meer uit.

 2. Motivatie voor ontslag wordt eenvoudiger
  De WAB maakt het mogelijk om een werknemer te ontslaan op grond van een optelsom van meerdere gronden. Deze zogenaamde cumulatiegrond betekent dat je als werkgever omstandigheden zoals langdurig ziekteverzuim, of bedrijfseconomische redenen mag combineren. Voorheen mocht dat niet en was je als werkgever verplicht om ‘minimaal één duidelijke reden voor ontslag echt helemaal te kunnen aantonen en onderbouwen.


 3. Verschil in WW-premie voor vaste en flexibele contracten
  Voor werknemers met een vast contract betaalt u een lage WW-premie. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. Via de loonaangifte moet u de juiste WW-premie afdragen.


 4. Periode flexcontracten verlengd
  Vanaf 1 januari 2020 mag je als werkgever drie jaar lang tijdelijke contracten aan een flexwerker aanbieden. Dat was daarvoor twee jaar met een maximum van drie tijdelijke contracten.


 5. Versterking positie oproepkrachten
  Na twaalf maanden moet de oproepkracht een aanbod worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitbetaalde uren in het voorafgaande jaar. Met de nieuwe WAB moet een werkgever een oproepkracht ook minsten vier dagen van tevoren oproepen. Dat betekent ook dat een werkgever loon verschuldigd is als de klus minder dan vier dagen voor de werkzaamheden wordt afgezegd. Voor sectoren waar seizoensarbeid belangrijk kan hier van afgeweken worden.


 6. Payrollers krijgen dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers
  Vanaf 1 januari krijgen payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Meer nieuws

Al het nieuws