voor inwoners, met gemeenten en UWV

Veel extra technisch en ICT-personeel nodig voor energietransitie

Publicatiedatum: 20 oktober 2022

Eind september verstrekte UWV 2.339 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Dat waren er 14 minder dan een maand geleden, een daling van 0,6%. Personeelstekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren. Vandaag publiceert UWV een artikel over relevante banen voor de energietransitie. Daaruit blijkt dat veel extra technisch en ICT-personeel nodig is. Om de energietransitie te doen slagen zullen werkzoekenden moeten worden gestimuleerd om in deze beroepen te gaan werken.

Klimaatbanen Energiesysteem

De energietransitie is actueler dan ooit. Om deze transitie en bijbehorende innovaties te realiseren is veel vakbekwaam technisch en ICT-personeel nodig in beroepen waar al grote tekorten zijn. In de vorige week verschenen publicatie Klimaatbanen Energiesysteem biedt UWV inzicht in de specifieke beroepen en werkzaamheden waarom het gaat, en in de kennis en competenties die ervoor nodig zijn. Beroepen die hiervoor nodig zijn, zijn vaak (elektro)technisch van aard. Denk aan elektriciens/installatiemonteurs E, monteurs elektriciteitsnetten (laag-, midden- en hoogspanning) en lassers. Ook zijn er veel technische beroepen in de voorbereiding én afronding bij betrokken, zoals vaklieden grond-, weg- en waterbouw, grondverzetmachinisten, kabelwerkers en stratenmakers. Daarnaast zijn er projectleiders, engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars nodig.

Het oplossen van de krapte in deze klimaatbanen in de provincie Utrecht is ook een belangrijke ambitie van de Utrecht Talent Alliantie. De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region.

Extra technisch en ICT-personeel nodig voor de energietransitie

Het aantal voor het energiesysteem relevante vacatures is vanaf 2020 in Gooi en Vechtstreek met 36% aanzienlijk toegenomen. In het tweede kwartaal van 2020 stonden 280 vacatures open. In het tweede kwartaal van 2022 was dit gegroeid naar ruim 380 vacatures.

Aantal openstaande vacatures voor de relevante beroepen in het Energiesysteem in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2020 – 2022 (per kwartaal) en aantal vacatures 2022 2e kwartaal

Gooi en Vechtstr. Vacatures Energiesysteem

Bron: UWV. Het gaat hier om beroepen in de schema’s duurzame energieopwekking (zonneparken, windturbines), altijd genoeg stroom en elektriciteitsnet. De figuren geven de situatie weer voor alle relevante beroepen samen. Het is niet mogelijk weer te geven hoeveel vacatures direct gelinkt zijn aan de uitvoering van werkzaamheden voor het klimaatakkoord.

Stabilisatie WW-uitkeringen in de regio

UWV verstrekte eind september in Gooi en Vechtstreek 2.339 lopende WW-uitkeringen. Dat is een afname met 0,6% (-14 WW-uitkeringen) ten opzichte van augustus dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 935 uitkeringen minder (-28,6%). Het WW-percentage bleef gelijk en kwam net als vorige maand uit op 1,8% van de regionale beroepsbevolking. Landelijk is het WW-percentage in de afgelopen maand ook gelijk gebleven (1,6%).

De afname van het aantal WW-gerechtigden zien we in veel sectoren terug. De meeste personen met een WW-uitkering zijn nog steeds afkomstig uit de sector overige commerciële dienstverlening (653). Een jaar geleden waren dit overigens nog 924 personen. Een andere sector van waaruit een hoger aantal personen een WW-uitkering ontvangt, is de sector zorg en welzijn (317). Bedrijven die vanwege de energietransitie op zoek zijn naar personeel, kunnen mogelijk nog putten uit een aanbod van 84 werkzoekenden die als WW-gerechtigde zijn geregistreerd in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek vanuit de sector metaalindustrie, installatie en voertuigen.

Meer nieuws

Al het nieuws