voor inwoners, met gemeenten en UWV

UWV verwacht komende jaren banengroei in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 1 juni 2023

In 2023 stijgt het aantal banen in zowel de regio Gooi en Vechtstreek als in de regio Amersfoort. Dat verwacht UWV in de Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024. Vanaf 2024 komt deze groei in een lagere versnelling terecht, door een kleinere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie en financiële diensten. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

Dennis de Jong, rayonmanager UWV: “De arbeidsmarkt staat ook in de regio Amersfoort onder druk als gevolg van de lagere economische groei en de aanhoudende krapte. In de regio werken we samen met overheid, marktpartijen en burgers aan oplossingen.”

Prognose groei werknemersbanen per arbeidsmarktregio

Percentage ten opzichte van het jaar ervoor 

Bron: realisatie CBS, prognose Bureau Louter in opdracht van UWV

Toename werknemersbanen vooral in 2023

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2021 en 2022 behoorlijk positief. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden; corona en de energiecrisis. Voor 2023 en 2024 verwacht UWV wel groei, maar die is kleiner dan de afgelopen jaren. Het aantal banen van werknemers stijgt met 2.000 in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek en met 3.800 in de arbeidsmarktregio Amersfoort. In de regio Gooi en Vechtstreek betekent dit een toename van 2% en in de regio Amersfoort 2,1%. In beide gevallen marginaal meer dan de landelijke groei van 1,9%. Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur UWV: “De arbeidsmarktregio’s in Midden-Nederland kenmerken zich door een diverse werkgelegenheid en een mobiele beroepsbevolking. Dit zorgt ervoor dat fluctuaties in de economie beter opgevangen kunnen worden dan in de regio’s aan de randen van Nederland.”

Banengroei werknemers per regio

Regio’s Amersfoort en Gooi en Vechtstreek, 2022-2024

Bron: realisatie CBS, prognose Bureau Louter in opdracht van UWV

Krimp in industrie en financiële diensten

In sommige sectoren krimpt de werkgelegenheid in de regio Gooi en Vechtstreek en Amersfoort. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 licht af, gevolgd door een iets sterkere afname in 2024. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht, door hogere energie- en grondstofprijzen en afnemende vraag. Verder zijn er door automatisering en digitalisering minder werknemers nodig voor de productie.

In 2024 volgt er ook in sectoren zoals financiële diensten en bouw een banenkrimp. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen. Het nieuwe dashboard banenontwikkeling van UWV toont voor alle sectoren het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio in de jaren 2015-2024.

Minder vacatures, maar geen einde aan de krapte

Het aantal ontstane vacatures neemt in 2023 en 2024 landelijk af, tot net boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dit betekent niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft, zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch. Jeroen Schuil: “Als de perfect passende kandidaat niet direct te vinden is, loont het om anders te kijken naar het talent dat nog wél beschikbaar is. Mensen laagdrempelig kennis laten maken met de organisatie, kan voor sommige werkgevers een oplossing zijn”.

Lees hier de volledige regionale arbeidsmarktprognose 2023-2024.

Meer nieuws

Al het nieuws