voor inwoners, met gemeenten en UWV

Tekorten personeel kinderopvang ook in Gooi en Vechtstreek nijpend

Publicatiedatum: 17 november 2022

In de regio Gooi en Vechtstreek is het aantal WW’ers met een beroep in het Sociaal Werk, de Jeugdzorg en Kinderopvang verder afgenomen. Het aantal vacatures in deze beroepsgroepen stijgt nog steeds. Dit zorgt voor knelpunten in de zorg voor kwetsbare groepen, maar de tekorten in de kinderopvang belemmeren ook werkenden in andere sectoren die mogelijk meer zouden willen werken.

Kinderopvang grootste zorgenkind

Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (SJK) hebben te maken met grote personeelstekorten. De komende jaren zal de situatie niet anders zijn. Volgens het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn (AZW) doen de ernstigste tekorten zich voor in de deelsector kinderopvang. Het aantal vacatures voor medewerkers kinderopvang is dit jaar in de regio Gooi en Vechtstreek gestegen van 68 naar 148 vacatures. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 is deze vraag meer dan verdubbeld (+118%). Het aantal WW’ers in deze beroepsgroep is daarentegen het afgelopen jaar met 40% gedaald.

De vraag naar sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders is aan het einde van het tweede kwartaal 2022 met 115 vacatures ook groot, maar ten opzichte van een jaar geleden is dit aantal met 68% minder sterk toegenomen. Het aantal WW’ers in deze beroepsgroep daalde met 10%. Met 22 vacatures is het aantal vacatures voor maatschappelijk werkers in de regio Gooi en Vechtstreek het kleinst. De vacatures voor maatschappelijk werkers zijn in het afgelopen jaar in de regio met 11% toegenomen, terwijl het aantal WW’ers in deze beroepsgroep gelijk bleef.

Initiatieven vanuit het werkveld

Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit het landelijk onderzoek in opdracht van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen. De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn anders werven en vacatures langer openstellen. Ook verdere scholing van kandidaten wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers. Een vijfde van de respondenten schoolt zittende werknemers om hen geschikt voor een functie te maken.

Daarnaast verandert een kwart de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte het komende jaar nog zal voortduren. Vanuit de SJK-sector zijn verscheidene initiatieven om de tekorten te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het makkelijker maken van zij-instroom en herintreden, inzetten op urenuitbreiding en het verminderen van de werkdruk. Voorbeelden van initiatieven worden genoemd in de recente UWV-publicatie Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld.

Laagdrempelige inspiratiebijeenkomsten bij Versa Welzijn

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de regio’s Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Weesp. Op dinsdag 8 november jl. waren het WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek, het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek en jongerenadviseurs uit de regio uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst van Versa Welzijn, waarbij ongeveer 20 geïnteresseerden aanwezig waren in Hilversum.

Kristina Cvetkovic, adviseur werkgeversdiensten WSP Gooi en Vechtstreek: ‘Ook bij Versa Welzijn merken ze dat het niet makkelijk is om geschikt personeel te vinden. Daarom organiseren zij elk kwartaal een inspiratiebijeenkomst voor (aankomende) professionals, potentiële zij-instromers, gemotiveerde stagiairs en vrijwilligers. Versa komt graag met alle geïnteresseerden op deze laagdrempelige manier alvast in gesprek om samen te door te nemen wat sociaal werk inhoudt, hoe zij zou kunnen bijdragen aan het versterken en verbinden in de wijk, hoe de inwerkperiode met behulp van een buddysysteem verloopt en om te bespreken wat de scholingsmogelijkheden zijn.’

Versa is o.a. gespecialiseerd in buurtwerk, maatschappelijk werk, mantelzorg, sociaal juridische dienstverlening, kinder- en jongerenwerk, ouderenwerk en vrijwilligerswerk. ‘Omdat zij graag kansen biedt aan potentiele werknemers wordt er altijd eerst gekeken naar wat iemand drijft en daarna naar de opleiding die iemand heeft. Er wordt wel minimaal mbo-niveau 4 werk- en denkniveau gevraagd en is er een verplichte leermodule.’, aldus Cvetkovic. De eerstvolgende inspiratiebijeenkomst van Versa Welzijn zal in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden in Hilversum.

Verdere daling WW-uitkeringen in oktober

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek nam in oktober nog verder af. Eind oktober verstrekte UWV in de regio in totaal 2.269 WW-uitkeringen. Dat waren 70 uitkeringen minder dan een maand eerder (-3%). Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 1,6%. In vergelijking met vorig jaar nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio af met 812, ofwel 26,4%. Voor geheel Nederland was de afname het afgelopen jaar 24,9%. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in oktober heel licht af. In de sector detailhandel (-15) en het onderwijs was de afname in absolute getallen (-14 uitkeringen) het grootst. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam afgelopen maand iets af en kwam uit op 1,7%. Het landelijke WW-percentage kwam uit op 1,5%.

Meer nieuws

Al het nieuws