voor inwoners, met gemeenten en UWV

Resultaten leerwerktraject Peakonline

Publicatiedatum: 24 april 2020

Ondanks dat we door het coronavirus in een economische crisis zijn beland en vele bedrijven stilstaan, zijn er gelukkig ook nog succesvolle berichten te melden. Zoals de resultaten van het leerwerktraject bij Peakonline een online marketingbureau, dat in het najaar heeft plaatsgevonden. Zes bijstandsgerechtigden uit onze regio zijn daarmee succesvol uitgestroomd naar betaald werk.

Wat hield het leerwerktraject in?

Kandidaten kregen een praktische opleiding en leerwerkstage om binnen bedrijven veel gevraagde online werkzaamheden uit te voeren. Het ging daarbij om de volgende werkzaamheden: het maken en beheren van webpagina ́s, het uploaden van foto ́s en artikelen op social media platforms, het schrijven van effectieve teksten, het bevorderen van de vindbaarheid van websites (SEO/SEA), het opzetten van e-mailcampagnes, het meten van online marketingacties met behulp van Google Analytics, Google Search Console, etc.

Hoeveel kandidaten zijn gestart en uitgestroomd?

In totaal waren 18 kandidaten geïnteresseerd in het traject en deze zijn uitgenodigd voor een speedmeet met de werkgever bij gemeente Hilversum. Er zijn uiteindelijk 9 kandidaten begonnen met de opleiding. Hiervan zijn er nu 6 aan het werk waarvan 2 kandidaten doorgestroomd zijn  in een ander werkveld.

Hoeveel van de starters werkt er nu, na een halfjaar, nog?

Voor de corona periode waren alle 6 de kandidaten nog werkzaam. Enkele van deze  kandidaten zitten nu noodgedwongen thuis vanwege minder opdrachten bij de werkgever maar zijn nog wel in dienst van het bedrijf.

Hoe hebben deelnemers dit traject ervaren?

Alle deelnemers waren zeer enthousiast over de leerstof en de manier waarop de trainer de informatie uitlegde. Ook de casuïstiek en de opdrachten waren leuk om te doen, hoewel enkel deelnemers nog wel een kluif hadden aan de moeilijkheidsgraad. De communicatie met de begeleider liep in het begin beter dan aan het einde van het traject, toen zij meer zelf moesten gaan organiseren. Wat niet voor iedereen even makkelijk bleek te zijn. Ook bleek het moeizaam om een passend stageadres te vinden.

Hoe heeft de werkgever dit traject ervaren?

De werkgever heeft dit traject met bijstandsgerechtigden als zeer leerzaam ervaren. De begeleiding kostte wel meer tijd dan was voorzien, waardoor het project met drie maanden is verlengd. Individueel bleek er meer begeleidingstijd nodig te zijn om de deelnemers op het gewenste niveau te krijgen. Hiervoor zijn geen extra kosten in rekening gebracht richting de gemeenten.

Wat zijn de verbeterpunten?

Het leerwerktraject sluit beter aan op kandidaten met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is goed om bij een volgende selectie ook in acht te nemen. Dit omdat het leervermogen van een deelnemer voldoende moet zijn om het traject succesvol af te kunnen sluiten. De volgende keer willen we dan ook meer aandacht besteden aan de screening met bijvoorbeeld opdrachten om te beoordelen of iemand het niveau aan kan.

Is er mogelijkheid voor vervolg?

Er is nog altijd veel vraag naar online marketeers maar zoals eerder genoemd past deze opleiding beter bij deelnemers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we op dit moment met de werkgever in gesprek om te kijken of ze op korte termijn, en in tijden van de coronacrisis, in staat zijn opnieuw een dergelijk traject op te starten.

Meer nieuws

Al het nieuws