voor inwoners, met gemeenten en UWV

Regio Gooi en Vechtstreek: Medewerkers klantcontact moeilijk te vinden

Publicatiedatum: 15 september 2022

Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek daalde in augustus met 3,5%. Het totaal aantal uitkeringen kwam eind augustus uit op 2.353, een daling van 85 uitkeringen ten opzichte van een maand geleden. De tekorten aan personeel doen zich voor in vrijwel alle sectoren. Ook de vraag naar klantcontactmedewerkers is in het tweede kwartaal van 2022 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 aanzienlijk opgelopen.

Knelpunten in klantcontact werk zorgen voor langere wachttijden in Gooi en Vechtstreek

Er is sprake van een sterk gegroeide vraag naar medewerkers klantcontact. Ook in het klantcontactwerk is er een sterk gegroeide vraag naar medewerkers, zo blijkt uit het UWV-artikel Knelpunten op de klantcontact arbeidsmarkt, dat vandaag verschijnt op werk.nl. Mensen kopen meer online bij webwinkels. Verder bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet. Deze toename zorgt ervoor dat face-to-face contact verschuift naar telefonisch of digitaal contact. De behoefte aan klantcontactmedewerkers neemt daardoor in vrijwel alle sectoren toe. Medio 2022 merken consumenten steeds vaker dat wachttijden bij klantcontactcenters oplopen. De toegenomen drukte heeft te maken met een groeiend aantal klantvragen en met langere en meer complexe vragen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld extra vragen in verband met de dure energiecontracten of leveringsproblemen van producten.

Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Voor veel werkgevers is het moeilijk personeel te vinden, ook voor klantcontactcenters. In de regio Gooi en Vechtstreek is het aantal vacatures voor medewerker klantcontact in een jaar tijd fors toegenomen (+63%). Met name medewerkers klantenservice worden gezocht (82 in het tweede kwartaal van 2022). Het aantal mensen met een WW-uitkering dat geïnteresseerd is in een baan als klantcontactmedewerker steeg begin 2021, maar ligt inmiddels lager dan voor de corona periode. De dalende trend lijkt zich momenteel te stabiliseren.

Oplossingen voor werkgevers

Om de personeelstekorten en de langere wachttijden bij de klantcontactcenters aan te pakken, zijn verschillende strategieën denkbaar. Werkgevers kunnen nieuw talent proberen te werven uit aanpalende sectoren als detailhandel en hospitality. Daarnaast kan het anders organiseren van werk, door techniek op een goede manier in te zetten, voor meer efficiëntie zorgen. Een goede website kan bijvoorbeeld veel klantvragen afvangen. Tot slot is het behoud van personeel belangrijk. Het imago van het beroep/bedrijf maar ook de arbeidsvoorwaarden spelen hierbij een rol.

Nieuw laagterecord van aantal WW-uitkeringen

In de regio Gooi en Vechtstreek nam ook in de maand augustus het aantal WW-uitkeringen verder af. Eind augustus verstrekte UWV in de regio in totaal 2.353 WW-uitkeringen. Dat waren 85 uitkeringen minder dan een maand eerder, een daling met 3,5%. Deze daling is iets sterker dan gemiddeld in Nederland: landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 3,1%. In bijna alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in augustus af, met uitzondering van hele lichte stijgingen in de bouw en het bank- en verzekeringswezen. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam iets lager uit dan afgelopen maand en zakte naar 1,8%. Het landelijke percentage bleef gelijk op 1,6%.

Meer nieuws

Al het nieuws