voor inwoners, met gemeenten en UWV

Ook in Gooi en Vechtstreek blijft de vraag naar ICT’ers hoog

Publicatiedatum: 21 augustus 2023

De groeiende vraag naar personeel voor ICT functies zorgt ook in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek voor een krappe arbeidsmarkt. Hoewel veel vacatures met name openstaan voor hogere opleidingsniveaus, zoeken werkgevers vooral ICT’ers met up-to-date vaardigheden. Recente omscholing biedt daarmee veel kansen binnen de ICT en dus ook voor mbo’ers. Hierbij valt te denken aan beroepen als Software developer en allround medewerker IT-systemen en devices.

Toename werkgelegenheid ICT

De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen wordt al sinds 2018 aangeduid als zeer krap. Bij een krappe arbeidsmarkt is er meer vraag naar personeel dan aanbod. Dit betekent dat er veel werkgelegenheid is. Geen enkele andere beroepsrichting kent zo’n sterke mate van krapte. Vooral vanaf 2020, toen tijdens de lockdown de vraag naar digitaal organiseren van werk sterk toenam, is de vraag naar ICT’ers sterk gestegen. Met name de vraag naar softwareontwikkelaars en securityspecialisten is in de regio Gooi en Vechtstreek de afgelopen 5 jaar sterk toegenomen. Een reden hiervoor is de groei van werken met cloud en de mobiele technologie. Bedrijven hebben meer behoefte aan mobiele apps en cloud-gebaseerde oplossingen, wat bijvoorbeeld hybride werken mogelijk maakt. Hierdoor is de vraag naar ontwikkelaars die deze apps en oplossingen kunnen maken en beveiligen sterk gegroeid. Met de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity wordt verwacht dat de vraag naar cybersecurityspecialisten verder zal toenemen. Momenteel staan de meeste vacatures, 200 in de regio Gooi en Vechtstreek, op ICT-gebied open voor software- en applicatieontwikkelaars.

Kansen in de ICT voor mbo’ers

De kans op werk voor studenten die nu kiezen voor een ICT-opleiding op mbo-niveau verschilt per opleiding. In 2019 zijn de kwalificaties Software developer (niveau 4) en allround medewerker IT-systemen en devices (niveau 4 en 3) en ICT Support (niveau 2) grondig vernieuwd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Er wordt verwacht dat deze opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt en voldoende kansen op werk zullen bieden na diplomering. Omdat de ontwikkelingen in ICT-beroepen snel gaan worden deze kwalificaties momenteel alweer geactualiseerd.

Overstapmogelijkheden

Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt wordt het overstappen naar een baan in de ICT-sector aangemoedigd. Uit gegevens over het arbeidsverleden van mensen die in de afgelopen jaren op enig moment als werkzoekende stonden ingeschreven bij UWV, blijkt dat er verschillende beroepen zijn van waaruit een overstap naar de ICT is gemaakt. Dit zijn onder andere:

  • Medewerkers klantenservice
  • Commercieel medewerkers
  • Financieel-administratief medewerkers
  • Financieel adviseurs
  • Ondersteunende secretariële medewerkers
  • Audiovisueel technici

Werkzoekenden die overwegen de overstap naar de ICT sector te maken, kunnen bij het Leerwerkloket terecht. De UWV publicatie ICT in Beeld geeft inzicht in de personeelstekorten in de ICT en de ontwikkelingen in de sector.

IT en ICT Banenmarkt in Gooi en Vechtstreek

Op donderdag 21 september 2023 organiseert Baan.Talent Gooi en Vechtstreek een IT en ICT Banenmarkt in Bussum. Deze banenmarkt is voor iedereen zich wil oriënteren op werken in de ICT-sector en kennis wil maken met IT-werkgevers in de regio. Baan.Talent Gooi en Vechtstreek is een samenwerking tussen het Leerwerkloket, het Jongerenteam van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) en het WerkgeversServicepunt (WSP) in de regio Gooi en Vechtstreek.

Meer nieuws

Al het nieuws