voor inwoners, met gemeenten en UWV

Ook aantal WW’ers met beroepsniveau 1 nam in Gooi en Vechtstreek af

Publicatiedatum: 19 augustus 2022

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek stonden eind juli slechts 109 WW’ers met een beroep op beroepsniveau 1 ingeschreven. Het aantal WW-uitkeringen aan deze groep is in de periode juli 2019 – juli 2022 ongeveer even sterk afgenomen als de andere beroepsniveaus. De vraag naar mensen op beroepsniveau 1 is ten opzichte van twee jaar geleden juist met 51% gestegen.

Op beroepsniveau 1 werden in Gooi en Vechtstreek winkelmedewerkers en schoonmakers gezocht

Het aantal openstaande vacatures voor beroepen op beroepsniveau 1 in Gooi en Vechtstreek lag in het eerste kwartaal van 2022 51% hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Eind 1e kwartaal 2022 kwam dit aantal op bijna 600 openstaande vacatures. Dit was 10% van de totale vacaturemarkt. In vergelijking met de andere beroepsniveaus was de groei van het aantal vacatures in deze categorie minder sterk. Het aantal vacatures op het beroepsniveau 4 nam zelfs met 71% toe. De groei van de regionale vacaturemarkt was het gevolg van het verder aantrekken van de economische bedrijvigheid in alle regionale sectoren.  Bovendien was er sprake van een inhaalvraag in vooral de sector toerisme en recreatie.

Eind eerste kwartaal 2022 was er in Gooi en Vechtstreek op beroepsniveau 1 vooral vraag naar:

  • schoonmakers
  • winkelpersoneel
  • fiets- en brommerkoeriers
  • productiemedewerkers
  • magazijnmedewerkers

Aantal WW’ers met beroepsniveau 1 nam in Gooi en Vechtstreek gemiddeld af

In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek stonden eind juli slechts 109 werkzoekenden met een beroep op beroepsniveau 1 ingeschreven. Onder beroepsniveau 1 vallen beroepen met eenvoudig en routinematig lichamelijk en handmatig werk met gebruik van handgereedschap zoals een spade, of eenvoudige elektrische apparaten zoals een stofzuiger. Deze groep omvatte slechts 5% van het totaal aantal WW’ers (2.200 personen). Het aantal WW-uitkeringen aan deze groep is met 28% in Gooi en Vechtstreek iets minder sterk afgenomen in vergelijking met andere beroepsniveaus en daalde net als beroepsniveau 3 het minst sterk. Het aantal WW’ers met een beroep op beroepsniveau 4 was relatief het sterkst afgenomen (-34%).

De gebruikte indeling naar beroepsniveau is op basis van de internationale ISCO-classificatie, die een indeling van niveau in vier categorieën kent:

  • Beroepsniveau 1: eenvoudige routinematige taken, waarvoor elementair of lager onderwijs volstaat
  • Beroepsniveau 2: weinig tot middelmatig complexe taken, waarvoor lager of middelbaar onderwijs vereist is
  • Beroepsniveau 3: complexe taken, waarvoor middelbaar of hoger onderwijs vereist is
  • Beroepsniveau 4: zeer complexe gespecialiseerde taken, waarvoor hoger of wetenschappelijk onderwijs vereist is.

Gooi en Vechtstreek - ontwikkeling aantal WW'ers en omvang vacaturemarkt per beroepsniveau

Het lijkt erop dat ook WW’ers met een beroep op beroepsniveau 1 de afgelopen twee jaar hebben kunnen profiteren van het economisch herstel en de ontstane krapte op de arbeidsmarkt.

Aantal WW-uitkeringen blijft ook in juli dalen

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek nam in juli verder af. Eind juli verstrekte UWV in de regio in totaal 2.438 WW-uitkeringen. Dat waren er 56 minder dan een maand eerder, een daling met 2,2%. Deze daling is vergelijkbaar met de rest van het land: landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 2,5%. In nagenoeg alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in juli in Gooi en Vechtstreek af, met slechts een kleine toename in de bank- en verzekeringswezen, groothandel, onderwijs en cultuur.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam afgelopen maand net als vorige maand uit op 1,9%. Het landelijke percentage daalde licht naar 1,6% (was vorige maand 1,7%).

Lees hier de volledige Regionale nieuwsflits van het UWV.

Meer nieuws

Al het nieuws