voor inwoners, met gemeenten en UWV

Ongekende krapte op de ICT-arbeidsmarkt

Publicatiedatum: 5 mei 2022

De vraag naar personeel in ICT-beroepen is al jaren groot. In 2021 is de arbeidsmarktspanning zelfs opgelopen tot recordhoogte. Het aantal ICT-vacatures nam eind 2021 toe met 58% ten opzichte van 2020. Het aantal WW’ers ingeschreven met een ICT-beroep nam juist af met 33%. Naar verwachting zet deze trend in 2022 alleen maar verder door.

63% van de vacatures in de ICT-sector moeilijk vervulbaar

Uit het werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 63% van de in 2021 ontstane vacatures in de ICT-sector moeilijk vervulbaar is. Hiermee staat de ICT, samen met de bouwnijverheid en de industrie, in de top 3-sectoren met het hoogste aandeel moeilijk vervulbare vacatures. Vaker dan gemiddeld geven werkgevers uit de ICT-sector aan dat sollicitanten onvoldoende vakkennis hebben of niet over de benodigde werkervaring beschikken. Daarnaast zijn veel vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar vanwege de specialistische aard van het werk. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector verwacht dat het vervullen van vacatures in 2022 moeilijker wordt. Voorlopig lijkt deze voorspelling ook uit te komen: in de 1e 3 maanden van 2022 nam het aantal WW’ers met een ICT-beroep nóg verder af.

Wervingsmethoden ICT-werkgevers

Werkgevers kunnen verschillende inspanningen verrichten om toch personeel te vinden. Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat werkgevers in de ICT-sector vooral op een andere manier zijn gaan werven. Zo werft een vijfde van de werkgevers personeel uit het buitenland voor hun moeilijk vervulbare vacatures. Ook benaderen werkgevers uitzendbureaus, werving- & selectiebureaus en headhunters, en laten zij vacatures langer openstaan. Bijna de helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen, en leiden ze dan zelf verder op.

Strategieën voor personeelstekorten

Bij moeilijk vervulbare vacatures worden dus vooral de wervingsmethoden aangepast. Naar andere mogelijkheden, zoals het aanpassen van het takenpakket of het intern opleiden van zittende werknemers, wordt nog weinig gekeken. Maar niet alleen de ICT heeft een tekort aan kandidaten. Ook in andere beroepsgroepen is er in toenemende mate sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is het zinvol om breder te kijken dan alleen de ICT-sector. UWV heeft 27 oplossingen voor personeelstekorten in kaart gebracht. Deze zijn te verdelen in 3 strategieën:

  • Het aantrekken van nieuw talent
  • Het anders organiseren van werk
  • Het binden en boeien van medewerkers

UWV werkt samen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen

Een manier om nieuw talent aan te trekken, is om werkzoekenden te werven en deze om- of bij te scholen. UWV werkt regelmatig samen met onder andere werkgevers, gemeenten en opleiders om werkzoekenden te scholen. Binnen de ICT werkt het UWV bijvoorbeeld samen met Make IT Work. Zij scholen hoogopgeleiden, zonder ICT-achtergrond, in 5 maanden om tot IT’er. Aansluitend werken de deelnemers minimaal 6 maanden in de nieuwe functie bij een werkgever.

Klik hier voor meer informatie over Make IT Work.

Bron: UWV

Meer nieuws

Al het nieuws