voor inwoners, met gemeenten en UWV

Noodmaatregelen en ontwikkelingen arbeidsmarkt – juli 2020

Publicatiedatum: 9 juli 2020

De afgelopen tijd zijn er verschillende berichten verschenen over de noodmaatregelen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er is veel in ontwikkeling en de diverse maatregelen worden met regelmaat aangepast en aangescherpt. Hieronder een samenvatting van de meest actuele wijzigingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met diverse links naar berichten om eventueel verder te lezen.

Aanvragen NOW 2.0 kan sinds maandag 6 juli

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) kunnen sinds maandag 6 juli een aanvraag indienen bij UWV. UWV verwacht, net als bij NOW 1.0, duizenden aanvragen per dag.

De regeling NOW 2.0 is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden tussen 1 juni en 30 november 2020, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot voor NOW 2.0 wordt in twee termijnen betaald.

Meer informatie staat in dit persbericht en op https://www.uwv.nl/now.

Vanaf augustus ontwikkeladvies en scholingstraject vanuit NL Leert Door

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf dit najaar ook scholingstrajecten volgen. Het kan daarbij gaan om kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte bijscholing of een eerste module van een langer omscholingstraject. Zo kunnen mensen vaardigheden leren om ander werk te kunnen verrichten binnen de organisatie waar ze al werkzaam zijn, of om beter inzetbaar worden voor andere bedrijven. Maar de ondersteuning uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen. Om gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een deelnemende opleidingsinstantie. De opleidingsinstantie handelt verder de administratie en kosten af. Opleidingsinstanties kunnen zich deze zomer individueel of in een samenwerkingsverband aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een subsidieregeling om de scholing te financieren. Naar verwachting kunnen zo’n 50.000 tot 80.000 cursussen en trainingen gerealiseerd worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/vanaf-volgende-maand-ontwikkeladviezen-voor-iedereen

Arbeidsmarktontwikkelingen

De afgelopen week zijn de volgende updates gedeeld over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Onderstaande links geven daarover meer informatie.

  • Actuele personeelstekorten en overschotten
    Met de versoepelingen van de maatregelen rond het coronavirus zijn de meeste sectoren die stillagen weer voorzichtig opgestart. Zo zijn bijvoorbeeld scholen, winkels, horeca en musea open, maar met de nodige aanpassingen. Ook in andere sectoren trekt de vraag weer voorzichtig aan, zoals in de schoonmaakbranche en sierteelt. Maar tegelijkertijd is er vaak minder werk dan voor de crisis. Hoewel het per bedrijf kan verschillen, is de omzet in veel sectoren lager dan normaal. Lees meer.
  • WW door corona terug op niveau van 2 jaar geleden
    In mei 2020 werden er in Nederland ten opzichte van februari – de laatste maand vóór de uitbraak van het virus in Nederland – een kwart meer WW-uitkeringen verstrekt. Het aantal WW-uitkeringen bevindt zich daarmee weer op het niveau van mei 2018. Hetzelfde geldt voor het WW-percentage. Lees meer.
  • Lichte stijging vacatures
    Sinds half mei zien we weer een lichte stijging in het aantal online vacatures. In onze analyse maken we 2 vergelijkingen: we vergelijken het gemiddeld aantal openstaande vacatures halverwege juni met de periode vóór het uitbreken van de coronacrisis en met de stand van zaken halverwege mei. In absolute aantallen was de stijging van het aantal vacatures sinds half mei het grootst in de zorg- en welzijnsberoepen. Procentueel steeg sinds half mei het aantal vacatures het sterkst in de commerciële beroepen. De ontwikkeling van het aantal vacatures verschilt sterk per regio (in G&V gaat het om een stijging van 3%). Lees meer.

Meer nieuws

Al het nieuws