voor inwoners, met gemeenten en UWV

Nieuw regionaal mobiliteitsteam van start: hulp bij het vinden van werk

Publicatiedatum: 19 september 2021

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf 16 september terecht bij een regionaal mobiliteitsteam. Afgelopen jaar zijn de eerste teams in Nederland gestart en steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. In de regio Gooi en Vechtstreek is nu ook het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) actief. Het team helpt werkzoekenden uit de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooisemeren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Landelijk start mobiliteitsteams

Minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezochten 16 september het regionaal mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De regionale mobiliteitsteams spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder € 195 miljoen beschikbaar gesteld.

Minister Wouter Koolmees: “Veel mensen hebben een onzekere periode achter de rug en voor sommigen is dat helaas nog niet afgelopen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen samenwerkt om waar dat nodig is mensen van werk-naar-werk te helpen, zodat er snel weer perspectief is.’’

Staatssecretaris Dennis Wiersma: “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren. Heb je hulp nodig, ga naar het regionale team bij jou in de buurt. Een team experts geven je advies, helpen je vooruit en vergroten jouw kans op een baan of nieuwe opdrachten.”

Takenpakket regionale mobiliteitsteams

De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.

Bent u zelf op zoek naar (ander) werk? Kijk dan voor meer informatie op  www.rmtgooienvechtstreek.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws