voor inwoners, met gemeenten en UWV

Leerwerkpilot Hout, Circulariteit & Groen geeft nieuwe impuls aan regionale samenwerking

Publicatiedatum: 20 juli 2023

Afgelopen mei is na twee jaar de leerwerkpilot Hout, Circulariteit & Groen afgerond, een project rond houtverwaarding en bedoeld als impuls voor de regionale arbeidsmarkt.

De door AltijdWerkplaats, de Tomingroep, GAD, gemeenten uit de regio en UWV opgedane kennis, ontwikkelde logistiek van reststromen en de ontstane banen gaan onderdeel uitmaken van het regionale circulaire beleid. Eén van de resultaten is ook de doorontwikkeling van een circulair ambachtscentrum bij inspiratielocatie de GRRU (Groene Ruijter) van de AltijdWerkplaats in Bussum.

Hergebruik van houtproducten

Met de Tomingroep en de AltijdWerkplaats is een nieuw werkproces opgezet voor hergebruik van houtproducten in nauwe samenwerking met de GAD. Naast de bestaande afzetkanalen (kringloopwinkels, de groene afslag, gemeenten) is er actief gezocht naar nieuwe afzetkanalen voor de houtstromen en producten, maar ook naar nieuwe opdrachten voor productie en de begeleiding van inwoners op doorstroombanen.

Bijdrage aan inclusieve arbeidsmarkt

De bevlogen start was gevoed door de ambitie bij te dragen aan de inclusieve arbeidsmarkt en het streven naar hergebruik van goederen die anders tussen restafval terecht zou komen. De praktijk bleek al snel weerbarstiger en de coronapandemie hielp daarbij ook niet mee. Toch is er veel ervaring opgedaan in het samenwerken in de houtketen en op het gebied van hergebruik van materialen. Daarnaast hebben meer dan 20 inwoners ervaring met circulaire projecten kunnen opdoen.

De ervaringen uit het project hebben geleid tot meer integrale samenwerking, communicatie tussen ondernemers, gemeenten en GAD en nemen we mee naar de volgende fase van ontwikkeling van circulaire en duurzame activiteiten.

De activiteiten zijn te volgen via de socialmediakanalen en website van AltijdWerkplaats.

Meer nieuws

Al het nieuws