voor inwoners, met gemeenten en UWV

Laagterecord: scherpe daling faillissementen in oktober

Publicatiedatum: 20 november 2020

De golf aan faillissementen waar de coronacrisis Nederland in zou storten blijft voorlopig uit. Met een totaal van 236 uitgesproken faillissementen werd de afgelopen maand zelfs een laagterecord geboekt: niet eerder dit jaar spraken rechtbanken zo weinig faillissementen uit. Ten opzichte van oktober 2019 bedraagt de daling maar liefst 45 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Waar blijft de economische coronacrisis?

Een economische catastrofe. Een tsunami aan faillissementen. Een crisis die de misère van de jaren dertig ruimschoots zou overschaduwen. Over inflatierisico’s, de rentestand en tal van andere onderwerpen zullen ze tot in het eind der tijden door blijven discussiëren maar over één ding waren alle analisten, praatprogrammadeskundigen, onderzoeksbureaus en kredietverzekeraars het de afgelopen tijd roerend eens. Nederland en de rest van de wereld zouden worden overspoeld door een golf van faillissementen. Tot nu toe staan het koor van experts met de mond vol tanden.

Oorzaak daling faillissementen nog niet duidelijk

Ook de dashboards van de marktvorsers blijken niet onfeilbaar. De wijzers staan in het rood, de alarmlampjes knipperen onophoudelijk maar de werkelijkheid is veel weerbarstiger dan voorzien. Vorige maanden werden er 236 faillissementen uitgesproken. 60 natuurlijke personen en 176 rechtspersonen (bedrijven en organisaties) gingen failliet. ‘Opvallend weinig,’ aldus de Raad voor de rechtspraak. ‘Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval. De oorzaak van de daling is niet onderzocht, en het is nog te vroeg om conclusies te trekken.’

Schuldeisers door coronacrisis mild gestemd

De Raad doet wel een bescheiden poging om de lage cijfers te duiden. Zo blijken schuldeisers dezer dagen bijzonder mild gestemd. Beter nog een paar maandjes wachten dan naar de rechter hollen, lijkt het devies. De Raad noemt het opmerkelijk dat er naar verhouding weinig partijen zijn die het faillissement van een schuldenaar aanvragen: ‘Het aantal faillissementsrekesten is de afgelopen periode opvallend laag.’ Daarnaast zijn ook rechters terughoudend. Meer dan onder normale omstandigheden kijken zij bij de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag naar de algehele economische situatie. In de kern gezonde ondernemingen zullen ze niet gauw failliet verklaren.

Bron: faillissementdossier.nl 11-11-2020

Meer nieuws

Al het nieuws