voor inwoners, met gemeenten en UWV

Groothandel biedt kansen in veel richtingen en niveaus in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 19 oktober 2023

De werkgelegenheid in de sector groothandel groeit in de regio Gooi en Vechtstreek nog steeds. Binnen de groothandel staan vacatures open in verschillende beroepsgroepen en op alle beroepsniveaus. Dat biedt kansen aan verschillende soorten werkzoekenden. UWV reikt in de publicatie ‘Groothandel in beeld’ een aantal oplossingen aan voor werkgevers, zodat zij beter kunnen slagen in het vinden van personeel.

Groothandel biedt kansen aan een grote variëteit werkzoekenden

De groothandel heeft de rol van tussenhandel voor de consumentenmarkt, de zakelijke markt tussen bedrijven in Nederland en over de landsgrenzen heen. De sector groothandel in de regio Gooi en Vechtstreek ziet volgens de arbeidsmarktprognose het aantal werknemersbanen in 2024 met +1,1% toenemen tot 7.500. Landelijk groeit de sector naar verwachting in 2024 met 1,2%. Naast magazijnmedewerkers is er een breed spectrum aan beroepen in de sector op diverse beroepsniveaus aanwezig. In de regio Gooi en Vechtstreek ontstonden in de groothandel 1.450 vacatures tussen medio 2022 en medio 2023. Ruim de helft daarvan had beroepsniveau 3 of 4. Dat wil zeggen dat het functies zijn met gecompliceerde tot zeer gecompliceerde specialistische taken. Slechts 4 % van deze beroepen betrof werk met eenvoudige routinematige taken (beroepsniveau 1) en bij de rest ging het om weinig tot middelmatig complexe taken (beroepsniveau 2).

Een derde werkgevers kampt met tekort aan arbeidskrachten

In de regio Gooi en Vechtstreek stonden in de groothandel 350 vacatures open in het tweede kwartaal van 2023. Beroepsgroepen waarvoor in het tweede kwartaal 2023 werkgevers in de regio de meest vacatures open hadden staan waren verkopers, vertegenwoordigers & inkopers en managers verkoop & marketing. Deze beroepen kunnen als kansrijk worden beschouwd voor werkzoekenden in de regio.

In juli 2023 geeft een derde van de werkgevers binnen de sector groothandel het tekort aan arbeidskrachten aan als voornaamste belemmering te ervaren in het ondernemen. Het UWV rapport ‘34 Oplossingen voor personeelstekorten’ reikt werkgevers ideeën aan om hun personeelsvoorziening te verbeteren. Relevante suggesties die UWV noemt voor groothandelsbedrijven in het rapport Groothandel in Beeld zijn:

  • Andere groepen aanspreken, bijvoorbeeld via (online) kennismaking, rondleidingen en open dagen
  • Werven van werkzoekenden uit verwante sectoren en/of op basis van competenties
  • Taken herverdelen ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Open hiring voor bij functies als logistiek-/magazijnmedewerker, orderpicker en heftruckchauffeur
  • Goed werkgeverschap: begeleiding, scholing en loopbaanmogelijkheden

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In september 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.324 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging met 0,8% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met september 2022 daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 0,6%. In Nederland was er in dezelfde periode nog een stijging van 2%. Met name in de sector overheid steeg het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld (23,5%) ten opzichte van een maand eerder en ten opzichte van andere sectoren. In absolute aantallen zijn dit echter slechts 4 uitkeringen.

Meer nieuws

Al het nieuws