voor inwoners, met gemeenten en UWV

Groeiend tekort aan beveiligers in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 21 juli 2022

Het aantal openstaande vacatures voor beveiligingspersoneel in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in het eerste kwartaal van 2022 fors hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Dit is het gevolg van het verder aantrekken van de bedrijvigheid in tweede helft van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022. Bovendien is er ook sprake van een inhaalvraag in de sector toerisme en recreatie, waardoor de vraag naar beveiligers extra sterk is toegenomen.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2022 stonden in de regio Gooi en Vechtstreek 36 vacatures voor beveiligingsmedewerkers open. Dit aantal ligt fors hoger dan 1 jaar geleden. Toen stonden er 15 vacatures open. In ruim de helft van deze vacatures werd gevraagd naar objectbeveiligers. Daarnaast was er ook vraag naar toezichthouders/boa’s, mobiel surveillanten en bewaking en parkeercontroleurs. Werkgevers proberen het tekort aan beveiligers te beperken door nog beschikbare werkzoekenden via training en scholing in te zetten. Om beveiligers te behouden kunnen werkgevers meer aandacht besteden aan het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers en investeren in wat werknemers belangrijk vinden.

Arbeidsmarkt voor beveiligingsmedewerkers in Gooi en Vechtstreek zeer krap

Als gevolg van het opheffen van de coronamaatregelen neemt het aantal georganiseerde evenementen weer toe en gaan ook veel mensen weer op vakantie in het buitenland. Dit heeft tot gevolg dat het aantal werkzoekende beveiligers fors is afgenomen. Door het tekort aan o.a. beveiligers gaan sommige evenementen en vakantievluchten niet door. Het beperkte aanbod van beveiligers is ook het gevolg van verloop uit de sector tijdens de coronacrisis en een toenemende vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing. Op landelijk niveau is ruim 3 op de 10 medewerkers in de sector ouder dan 55 jaar.

Eind juni 2022 staan slechts 9 WW’ers met een beveiligingsberoep als werkzoekende ingeschreven in de regio Gooi en Vechtstreek. Door het dalende aanbod van en de stijgende vraag naar beveiligers neemt de spanning op de arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen in rap tempo toe. De verwachting is dat het tekort aan beveiligers nog verder zal toenemen. Zie ook de landelijke publicatie ‘Krapte fors toegenomen in beveiligingsberoepen’ die UWV op 8 juli 2022 heeft gepubliceerd.

Aantal WW-uitkeringen in juni lager dan 1 jaar geleden

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek nam in juni af. Eind juni 2022 verstrekte UWV in de regio in totaal 2.494 WW-uitkeringen. Dat waren 40 uitkeringen (-1,6%) minder dan een maand eerder. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 2,5%. In vergelijking met vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen in de regio op 1.161, ofwel 31,8% lager. In heel Nederland was de afname van het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar 32,6%. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in juni af. In de sector overige commerciële dienstverlening was de afname met -328 uitkeringen het grootst. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam afgelopen maand uit op 1,9%. Vorige maand was dit 2%. Het landelijke WW-percentage was 1,7%, vorige maand was dit 1,8%.

De volledige update is hier te vinden.

Meer nieuws

Al het nieuws