voor inwoners, met gemeenten en UWV

Gebruik hulpmiddelen om eigen situatie naar aanleiding van coronacrisis in te schatten

Publicatiedatum: 10 september 2020

Advies UWV: gebruik hulpmiddelen om eigen situatie in te schatten

‘Het is goed om te zien dat werkgevers aangeven een goede inschatting te willen kunnen maken van hun omzetverlies’, geeft Janet Helder, lid van de Raad van Bestuur van UWV aan. ‘Daarmee voorkomen ze dat ze achteraf geld moeten terugbetalen. We hebben inmiddels een aantal tools online staan waarmee werkgevers een beter beeld van hun eigen situatie kunnen krijgen. We adviseren werkgevers die hulpmiddelen echt te gebruiken.’

Tools

Gebruik www.rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van omzetverlies te maken. Op de site www.simulatienow.nl kan uitgerekend worden wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming.

Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met deze simulatietool ook alvast een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze simulatie kunnen ze inschatten welk bedrag ze uiteindelijk als nabetaling ontvangen óf moeten terugbetalen. Komt daar uit dat er een terugvordering verwacht kan worden, dan is het verstandig daar nu alvast geld voor te reserveren.

Meer nieuws

Al het nieuws