voor inwoners, met gemeenten en UWV

Coronaberoepen weer kansrijk in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 21 september 2023

Een aantal beroepen zijn tijdens de coronaperiode door de lockdowns en andere maatregelen zwaar geraakt. Veel mensen in deze beroepen belandden in de WW en de baankansen namen af. Drie jaar later zijn de baankansen in sommige van deze beroepen in de regio Gooi en Vechtstreek weer gestegen, maar niet voor alle beroepen.

Buschauffeurs

Het openbaar vervoer lag ook in de regio Gooi en Vechtstreek bijna helemaal stil tijdens de coronapandemie. Na het opheffen van de reisbeperkingen gingen treinen en bussen weer rijden, al was het aantal reizigers in het ov in 2022 en 2023 lager dan voor de coronacrisis. Dit komt vermoedelijk doordat mensen sinds corona vaker hybride werken. De arbeidsmarkt voor buschauffeurs ging tijdens de lockdowns van krap naar ruim. De arbeidsmarkt wordt ruim genoemd als er meer werkzoekenden in een beroep zijn dan beschikbare vacatures. Vanaf 2022 zijn de personeelstekorten weer volledig terug, de arbeidsmarkt is krap te noemen. Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt wanneer er meer vraag is dan aanbod van werkzoekenden. In coronatijd zijn er weinig nieuwe chauffeurs opgeleid. Daarnaast is de vergrijzing van de beroepsgroep al langer een groot probleem. Inmiddels is 55% van de beroepsgroep buschauffeur 55 jaar of ouder. Dit zorgt nu en de komende jaren voor een grote uitstroom en daardoor een hoge vervangingsvraag.

Reisbureaumedewerkers

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 was de arbeidsmarkt voor reisadviseurs en reisbureaumedewerkers ruim te noemen. Nadat de reisbeperkingen werden opgeheven, werden er meteen weer veel vakanties geboekt. Reisorganisaties kregen het druk. Hoewel steeds meer klanten zelf online hun vlucht en verblijf boeken, blijft er meer dan genoeg werk over voor reisorganisaties. De personeelstekorten zijn sinds 2022 zelfs groter dan ooit, de arbeidsmarkt is zeer krap geworden. Het aantal vacatures in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in vergelijking met dezelfde periode in 2020 meer dan verdubbeld.

Kappers

Ook contactberoepen als kappers kregen het zwaar door de coronabeperkingen. Kapsalons konden tijdens de lockdowns geen klanten ontvangen. Dat leidde tot een ruime arbeidsmarkt. Na het opheffen van de coronabeperkingen sloeg de arbeidsmarkt in korte tijd om. Al vanaf de tweede helft van 2021 is de arbeidsmarkt voor kappers krap te noemen. Terwijl het aantal salons blijft stijgen, kan het onderwijs onvoldoende nieuwe kappers aanleveren. Bovendien kiezen steeds meer haarstylisten ervoor om als zelfstandige thuis te knippen in plaats van als kapper in loondienst

Ontwikkeling spanning per beroep Nederland en Midden Nederland, 2018-2023, Bron: UWV
Ontwikkeling spanning per beroep Nederland en Midden Nederland, 2018-2023, Bron: UWV

Regionaal oplossingen zoeken

Bovenstaande grafieken laten zien dat de hiervoor beschreven krapte in de drie genoemde beroepen in Midden Nederland (arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Gooi & Vechtstreek en Midden-Utrecht) groter is dan gemiddeld in Nederland. De omvang van het arbeidsaanbod is variabel. Landelijke zaken als vergrijzing en demografische verschuivingen oefenen invloed uit op de regionale arbeidsmarkt. Er zijn verschillende denkrichtingen om in te spelen op de veranderende verhouding tussen werkenden en AOW-gerechtigden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie. De arbeidsparticipatie is hoog in Nederland, deels doordat mensen steeds langer doorwerken. Toch zijn er nog groepen waar misschien winst te behalen is. Zoals bij vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Andere oplossingen om de krapte tegemoet te treden zijn digitalisering, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het aantrekken van arbeidskrachten uit het buitenland. Meer mogelijke oplossingen zijn te vinden in het rapport Personeelstekorten aanpakken: 34 oplossingen voor werkgevers. In deze publicatie staan praktijkvoorbeelden met bijpassende oplossingen. Voor meer informatie over de hiervoor genoemde publicatie over beroepen tijdens en na corona wordt verwezen naar de publicatie Hoe gaat het in 5 beroepen na de coronacrisis.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In augustus 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.305 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging met 4,3% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met augustus 2022 daalde het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek met 2%. De stijging in Nederland over dezelfde periode bedroeg 3,1%. Met name in het vervoer en logistiek (28,6%), maar ook in het onderwijs (20,3%), steeg het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld ten opzichte van een maand eerder en ten opzichte van andere sectoren.

Meer nieuws

Al het nieuws