voor inwoners, met gemeenten en UWV

Banengroei Gooi & Vechtstreek zet door in 2020

Publicatiedatum: 30 oktober 2019

De arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek wordt steeds krapper. Dat laten de vandaag gepubliceerde cijfers van Regio in Beeld zien. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar alle kansen open liggen voor werkzoekenden, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden.

De groei van de economie vlakt wel af maar in de regio Gooi en Vechtstreek komen er in 2020 naar verwachting nog wel 1.000 extra banen bij. Het totaal aantal banen komt eind 2020 uit op 114.300. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2020 met 105 duizend (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen banen.

Bron: UWV

Moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen. In 2019 geven een op de vier werkgevers aan dat zij productiebelemmeringen ervaren door personeelsgebrek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog zo blijven. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriƫle machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In de regio Gooi en Vechtstreek doen zich bijvoorbeeld tekorten voor in de sectoren techniek, zorg, ICT en onderwijs. De krapte heeft zich naar alle opleidingsniveaus verbreed.

Beschikbaar voor werk

Steeds meer mensen vinden uiteindelijk werk. Ook de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand neemt af in de regio. Toch vindt niet iedereen zijn weg naar een betaalde baan. In Gooi en Vechtstreek zijn er ongeveer 13.700 werkzoekenden met een WW-, Wajong- en bijstandsuitkering opgenomen in het GWU (Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV) die willen werken. Dit cijfer geeft een goed beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Regionale samenwerking

Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt.

Lees het volledige rapport van Regio in Beeld.

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV die per arbeidsmarktregio inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Zoals regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten.

Meer nieuws

Al het nieuws