voor inwoners, met gemeenten en UWV

Inclusief ondernemerschap en sociaal ondernemerschap worden nog al eens door elkaar heen gebruikt. Toch is er een groot verschil.

Bij een inclusieve onderneming combineert de ondernemer maatschappelijk verantwoord ondernemen
met ondernemersdoelstellingen, gericht op het maken van winst en continuïteit van het bedrijf. Deze ondernemer zal dan ook altijd zoeken naar een balans tussen kosten en opbrengsten. Bij de selectie van de juiste medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt houdt het Werkgeversservicepunt hier rekening mee.

Bij een sociale onderneming staat maatschappelijk verantwoord ondernemen op de eerste plaats: het creëren van betaalde arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zij combineert maatschappelijk verantwoord ondernemen met financiële doelstellingen gericht op continuïteit, zonder daarbij afhankelijk te zijn van subsidies. Een sociale onderneming staat op eigen benen. Zij is dus geen maatschappelijke organisatie.