voor inwoners, met gemeenten en UWV
  1. QuickScan: is uw personeelsbeleid – denk aan werving, selectie, functieprofielen – ingericht op inclusief ondernemen?
  2. Inventariseren: we kijken samen naar de behoefte en mogelijkheden binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld jobcarving.
  3. Matchen: Werkgeversservicepunt gaat bij gemeenten en UWV op zoek naar geschikte werknemers.
  4. Voorstellen: Werkgeversservicepunt stelt één of meerdere kandidaten voor en komt met een voorstel.
  5. Afhandeling: Werkgeversservicepunt bekijkt samen met u subsidiemogelijkheden of andere niet-financiële ondersteuning, zoals jobcoaching